Hlavné menu

22.04.2014

Nezamestnanosť sa znížila aj v marci

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci tohto roka 13,28 %. V porovnaní s februárom 2014 poklesla o 0,21 p.b. a medziročne sa znížila o 1,40 p. b.. Od začiatku minulého roka nezamestnanosť na Slovensku postupne klesala, výnimkou boli len mesiace september 2013 a január 2014, kedy zaznamenala mierny nárast.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter ju chce do konca roka 2016 dostať na úroveň priemernej miery nezamestnanosti v štátoch eurozóny v decembri 2013, t.j. 11,8 %. "Je to spoločná úloha vlády. Urobíme všetko pre to, aby sa tento cieľ podarilo naplniť. V roku 2012 bol istý nárast, ale v roku 2013 už legislatívne a vecné opatrenia, ktoré sa na rezorte prijali, začali prinášať svoje konkrétne ovocie v podobe znižovania nezamestnanosti," povedal minister Richter.

Ako príklad uviedol novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá platí od mája minulého roka a jej cieľom je zefektívnenie služieb zamestnanosti na úradoch práce. Kým v roku 2010 sa na aktívne opatrenia trhu práce vynaložilo 186 mil. eur a prácu si našlo 126 tisíc nezamestnaných, v minulom roku bolo pri výške 127 mil. eur umiestnených na trh práce až 197 tisíc občanov, ktorí boli predtým v evidencii. Úrady práce tak podľa ministra Richtera urobili "za málo peňazí veľa muziky".

Pozitívne výsledky v boji s nezamestnanosťou prinášajú aj ďalšie opatrenia. Vďaka národným projektom na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov postupne klesá nezamestnanosť aj v tejto kategórii. "V marci 2012 bolo evidovaných 131 361 nezamestnaných do 29 rokov, v marci 2013 to bolo 136 001 a v marci 2014 je to 119 479," uviedol minister práce Ján Richter. Dlhodobo nezamestnaným uľahčujú návrat na trh práce odvodové úľavy pre zamestnávateľov, ktorí takýchto uchádzačov zamestnajú. Od prvého novembra 2013 zaznamenala Sociálna poisťovňa 4008 registrácií zamestnancov s odvodovou úľavou pre 1956 zamestnávateľov. " V drvivej väčšine sú to živnostníci a malí zamestnávatelia, ktorých sme cielene mali záujem osloviť. Počet reálne zamestnaných ľudí vďaka odvodovým úľavám dosiahol 3 065,“ priblížil Ján Richter.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje aj ďalšie opatrenia na podporu zamestnanosti. Okrem opatrení v rámci európskej iniciatívy „Záruky pre mladých“ chystá aj Národnú stratégiu zamestnanosti s nadrezortným charakterom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk