Hlavné menu

20.03.2014

Nezamestnanosť sa znížila

Nezamestnanosť sa vo februári znížila medzimesačne, aj medziročne. Môže za to nižší počet novoevidovaných uchádzačov o zamestnanie a stabilný počet umiestnených na trh práce. Pozitívom je aj mierny nárast voľných pracovných miest evidovaných úradmi práce.
 

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla vo februári 2014 13,49 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2014 (13,61 %), poklesla o 0,12 p.b. Medziročne poklesla o 1,22 p. b. (vo februári 2013 14,71 %).

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol vo februári 2014 364 099 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2014 (367 221 osôb), poklesol o 3 122 osôb(o 0,82 %). Medziročne poklesol o 32 971 osôb, čo je o 8,28 % menej (vo februári 2013 397 070 osôb).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ dosiahla vo februári 2014 14,89 %. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2014 (14,90 %), poklesla o 0,01 p.b.. Medziročne poklesla o 1,31 p.b. (vo februári 2013 16,20 %).

Stav celkového počtu UoZ dosiahol vo februári 2014 401 876 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s januárom 2014 (402 124 osôb), poklesol o 248 osôb (o 0,06 %). Medziročne poklesol o 35 217 osôb, čo je o 8,06 % menej (vo februári 2013 437 093 osôb).

Vo februári 2014 poklesla miera evidovanej nezamestnanosti v piatich krajoch (Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj). V Bratislavskom (o 0,01 p. b.) a Trnavskom (o 0,02 p. b.) kraji miera evidovanej nezamestnanosti narástla.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk