Hlavné menu

20.12.2018

Nezamestnaných z evidencie opäť ubudlo

Aj november priniesol ďalší pokles miery nezamestnanosti. Evidovaná sa znížila o 0,14 p.b. a dosiahla 5,09 % a celková miera klesla o 0,08 p.b. na 6,27 %. Na trh práce odišlo z evidencie viac ako 2-tisíc ľudí, najmä mladých a dlhodobo nezamestnaných. Zamestnávatelia stále ponúkajú viac ako 80-tisíc voľných pracovných miest.
 

V novembri klesla nezamestnanosť vo všetkých krajoch, pozitívne sa vyvíjala aj v okresoch. Kým v októbri 2018 mali mieru nezamestnanosti pod dve percentá dva okresy, v novembri tohto roku ich už bolo päť. Zároveň sa rozšíril počet okresov s mierou nezamestnanosti pod 5 percent. V súčasnosti ich je na Slovensku 49, pred rokom bolo takýchto okresov 39. „Bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo v priebehu tohto mesiaca splniť také predsavzatie, aby sme mohli o mesiac hodnotiť začiatok evidencie nezamestnaných číslom štyri," hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

V evidencii nezamestnaných stále zostáva 171 871 ľudí bez práce. Až 83 % z nich sú znevýhodnení, či už mladí do 29 rokov, starší nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní alebo ľudia s nižším vzdelaním. „S týmito uchádzačmi o zamestnanie musíme pracovať individuálne, poskytujeme im špecializované poradenstvo, vzdelávanie a tréningové kurzy, aby si časom to uplatnenie na trhu našli,“ približuje Ján Richter. Dodáva, že približne 30-tisíc nezamestnaných je takých, s ktorými sa dá pracovať ihneď a vedia si rýchlejšie nájsť prácu. Úrady práce totiž stále evidujú desaťtisíce voľných pracovných miest, aj keď mnohé z nich sú v zmenných prevádzkach. „V takomto prípade pri ponuke miest samozrejme úrady zohľadňujú, či ide o rodiča s malým deťmi alebo o osobu so zdravotným postihnutím. Nemôžeme ich nútiť, aby opustili rodiny alebo museli za prácou dochádzať desiatky kilometrov,“ opisuje minister.

S ubúdajúcim počtom ľudí bez práce sa prirodzene zvyšuje aj zamestnanosť. V treťom kvartáli tohto roka dosiahla miera zamestnanosti v kategórii 20-64 rokov 72,7 %, čím sme v predstihu naplnili cieľ z Národnej stratégie zamestnanosti dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť u tejto skupiny na úrovni 72 %. Znižuje sa aj počet ľudí, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc štátu. Od začiatku roka klesol počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi o viac ako 11-tisíc. „Chceme ešte viac motivovať ľudí, ktorí sú dlhodobo bez práce, aby si prácu našli, keď aj za minimálnu mzdu. Aby bol ešte väčší rozdiel medzi tými, čo pracujú za nižšiu mzdu a tými, čo iba poberajú sociálnu pomoc,“ dodáva minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk