Hlavné menu

19.04.2018

Nezamestnaných ľudí ubudlo aj v marci

Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v marci tohto roku. Miera evidovanej nezamestnanosti sa znížila už na 5,55 %, čo je oproti februáru o 0,17 percentuálneho bodu menej. Celková miera sa zastavila na 6,77 %. Zamestnanie si našli najmä dlhodobo nezamestnaní a mladí do 29 rokov. Úrady práce evidovali viac ako 77-tisíc pracovných miest.
 

V marci evidovali úrady práce po celom Slovensku o viac ako 5 500 nezamestnaných menej ako vo februári. Celkovo ich bolo zaregistrovaných 187 759. Z nich bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 153 854 ľudí. „Vo všetkých znevýhodnených kategóriách nezamestnaných, ako sú nezamestnaní do 29 rokov, uchádzači o zamestnanie nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaní, máme veľmi pozitívne výsledky. Máme už aj okresy s nezamestnanosťou pod dve percentá a 17 okresov má nezamestnanosť pod tri percentá, čo sú absolútne rekordné čísla," informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Predpokladá, že ak sa naďalej bude dariť ekonomike tak, ako naznačujú prognózy, v tomto roku by mohla evidovaná miera nezamestnanosti klesnúť pod päť percent.

Ľudí bez práce ubúda aj v 15 znevýhodnených okresoch, kde vláda smeruje výraznejšiu pomoc. Napríklad v okrese Revúca odišlo v marci z evidencie 303 uchádzačov, z nich 194 začalo pracovať alebo podnikať. Prácu v okrese si našlo 92 ľudí, 13 začalo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, mimo okresu sa zamestnalo 31 osôb. „Zaujímavá je informácia, že 61 ľudí malo neukončené alebo ukončené základné vzdelanie, 30 bolo v evidencii nad 12 mesiacov a 12 bolo evidovaných viac ako 4 roky. To sú presne kategórie, na ktoré cielene ponúkame rôzne projekty a opatrenia, aby sa aj oni uplatnili na trhu práce,“ hovorí minister Ján Richter. Úrady práce individuálne posudzujú každého uchádzača a hľadajú mu pomoc šitú na mieru podľa jeho vzdelania a praxe.

Rovnako individuálne pracujú úrady aj s absolventmi. V marci ich bolo v evidencii 7 238, štvrtina z nich je zaradená na absolventskej praxi a má reálnu šancu sa po skončení zamestnať. Ďalšie desiatky vykonávajú menšie obecné služby, pôsobia ako dobrovoľníci alebo sa ďalej vzdelávajú. Viac ako dvetisíc mladých má prísľub zamestnania a čakajú na rozhodnutie zamestnávateľa. Ďalších 125 využíva poradenstvo na začatie samostatnej zárobkovej činnosti. „Ak to zhrniem, až 62 % zaevidovaných absolventov sa aktívne pripravuje na zamestnanie prostredníctvom našich nástrojov politiky zamestnanosti. Následne im vieme ponúknuť primerané zamestnanie. Ak ho však viackrát neopodstatnene odmietnu, tak nie je dôvod, aby boli v evidencii. Robíme však všetko pre to, aby si prácu našli,“ opisuje minister Richter.

Naďalej sa darí znižovať aj počty dlhodobo nezamestnaných. Iba v marci ich z evidencie odišlo takmer 2 000, medziročne ide o pokles o viac ako 46-tisíc osôb. „Dostali sme sa na 43 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných. Pred rokom to bolo ďaleko nad 50 %. To znamená, že aj ten pomer k celkovému počtu priaznivo klesá. Prostredníctvom našich nástrojov robíme všetko pre to, aby aj tí, ktorí boli dlhodobo evidovaní a majú záujem pracovať, prácu si aj našli," uzatvára Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk