Hlavné menu

11.10.2016

Nová aplikácia proti násiliu pre deti

Aj v tomto roku pokračuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v realizácii komunikačnej kampane zameranej na rozšírenie informovanosti o problematike násilia páchaného na deťoch a možnostiach pomoci. Druhý rok kampane je orientovaný na cieľovú skupinu detí s využitím novej mobilnej aplikácie Cesta hrdinov.
 

Na dvojmesačnú letnú online kampaň, v rámci ktorej sa šírili animované spoty o násilí páchanom na deťoch v kruhu rodiny a násilí páchanom medzi deťmi, nadväzuje druhá dvojmesačná fáza online kampane. Tá bude prebiehať v mesiacoch október a november. Prostredníctvom mobilnej aplikácie s názvom Cesta hrdinov predstaví deťom priateľským spôsobom rôzne formy násilia. Zároveň im zrozumiteľne vysvetlí, čo je a nie je násilie, pričom ho pomôže odlíšiť od bežných situácií, s ktorými sa deti stretávajú. Mnohé totiž, hoci môžu byť nepríjemné, násilím nie sú.

Dôležitým aspektom celej kampane mobilnej aplikácie je spojenie zdôverenia sa s násilím ako prvého kroku až k jeho riešeniu s konceptom hrdinstva. Deti, ktoré sú o násilí a svojich právach primerane vzdelávané a posilňované v participácii, sa samé stávajú aktérmi zmeny – hrdinami.

Cesta hrdinov je nielen vzdelávacou mobilnou aplikáciou, ale aj reálnym sprostredkovateľom pomoci, či už s možnosťou priameho kontaktovania vybraného subjektu alebo odkazom na www.detstvobeznasilia.gov.sk , kde sú dostupné ďalšie informácie a širšia škála kontaktov pomoci. Aplikácia je vytvorená prioritne pre deti, ale má ambíciu zaujať aj dospelú verejnosť. Môže byť tak skvelou inšpiráciou a pomôckou pre dospelých, ktorí o tejto problematike chcú s deťmi hovoriť.

Mobilná aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie pre zariadenia s operačným systémom IOS a Android .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk