Hlavné menu

18.08.2017

Nezamestnanosť na historickom minime aj v júli

Nezamestnanosť dosiahla ďalšie historické minimum, keď sa celková miera dostala v júli po prvý raz pod 8 percent. Úrady práce evidovali 215 495 uchádzačov o prácu, čo je pokles o viac ako 82-tisíc oproti júlu minulého roka. Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli znížila o 0,20 percentuálneho bodu na 6,70 %. Do práce bolo ihneď pripravených nastúpiť 182 754 uchádzačov o zamestnanie.
 

Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky očakáva minister práce ďalší pokles. „Bol by som veľmi rád, keby sme na prelome rokov 2017 a 2018 začínali číslom päť. Veľmi veľa bude záležať od toho, do akej miery sa dokážu čo najrýchlejšie uplatniť na trhu práce absolventi," hodnotí Ján Richter.

V júni sa do evidencie uchádzačov o prácu nahlásilo 8 369 tohtoročných absolventov vysokých škôl. V priebehu júla sa takmer tisíc z nich zamestnalo. „Možno je to trošku prekvapujúce, ale 67 % z tých, ktorí si našli prácu, vyštudovalo humanitný odbor a 33 % bolo z prírodovedných a technických smerov. Som presvedčený, že do šiestich mesiacov je reálny predpoklad, že si aj ostatní absolventi nájdu zamestnanie, pretože je stále veľa voľných pracovných miest,“ hovorí minister Richter. Pomôcť znížiť nezamestnanosť mladých by mali aj ďalšie nedávno spustené projekty zo Záruk pre mladých.

Úspešne sa darí znižovať nezamestnanosť aj v menej rozvinutých regiónoch. V júli bolo na západe Slovenska 20 okresov s mierou nezamestnanosti na úrovni 3 % až 4 %. Na strednom a východnom Slovensku má 20 okresov mieru nad 10 % a v okrese Rimavská Sobota je viac ako 20 % nezamestnanosť. „Je potrebné venovať odlišnú pozornosť západu a východu Slovenska. Na východ viac pomáhame organizovať výberové konania a poskytujeme ďalšiu pomoc, aby ľudia prijali ponuku na prácu. Na západe, ak sú vyčerpané možnosti, robíme všetko pre to, aby sme naplnili potrebu a kapacitu jednotlivých firiem aj občanmi z takzvaných tretích krajín,“ približuje situáciu minister.

Zároveň dodáva, že od júla tohto roka nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá ustanovila zoznam sezónnych zamestnaní na základe požiadaviek zamestnávateľov. Ide o poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, priemyselnú výrobu, stavebníctvo, ako aj ubytovacie a stravovacie služby. „V praxi to pre zamestnávateľov znamená, že pokiaľ nahlásia do informačného systému úradov práce ISTP voľné pracovné miesto s príznakom cudzinca, úrad má 15 dní na to, aby sa pokúsil zohnať vhodných uchádzačov o zamestnanie z úradov práce. Ak sa to nepodarí a zamestnávateľ splní stanovené podmienky a zdôvodní sezónnosť potreby zamestnania, tak je možné až na 180 dní počas 12 mesiacov zamestnať pracovníka z tzv. tretej krajiny," dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk