Hlavné menu

14.06.2016

Nové výzvy na spoločnom pracovnom trhu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter otvoril odbornú konferenciu o vplyve technologických zmien na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo. V Bratislave ju zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor.
 

Digitalizácia sveta práce a pracovná migrácia budú aj hlavnými témami neformálneho zasadnutia ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Aktuálne technologické zmeny sú také zásadné, že sa už pre ne používa pojem štvrtá priemyselná revolúcia. „Dnes sme v Európe svedkami vážnych rozporov. Na jednej strane úžasný pokrok v technológiách a produktivite, na druhej strane bezprecedentné počty ľudí bez práce, mladých nezamestnaných, či dokonca chudobných pracujúcich. Zamestnanie je čoraz viac spájané s rizikami a obavami o budúcnosť,“ priblížil minister Ján Richter.

Aby Európa proces technologických inovácií i migrácie za prácou zvládla, musí podľa ministra detailne analyzovať, aké má ich zavádzanie do praxe vplyv na pracovné vzťahy, systémy sociálneho zabezpečenia, ale aj vzdelávacie procesy. „Potrebujeme definovať, aké povolania zaniknú a aké budú naopak vznikať. Ktoré zručnosti a znalosti už nebude treba, lebo ich zvládnu roboty a počítačové systémy, a ktoré naopak musia pracujúci získať, aby tie nové technológie mohli ovládať,“ objasnil Ján Richter. Verí, že odborná diskusia poskytne užitočné a podnetné východiská pre následnú politickú diskusiu ministrov z celej Európskej únie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk