Hlavné menu

19.11.2019

November je mesiacom ochrany práv detí

November sa zaradil medzi významný mesiac v oblasti ochrany práv detí. Organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím si zvolili 19. november za deň, keď symbolicky hlasným bubnovaním upozorňujú na dôležitosť ochrany detí pred násilím a včasnú prevenciu s podporou a za spolupráce ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
 

Už po šiestykrát týmto spôsobom usporiadali najväčšie podujatie roka tzv. bubnovačku, ktorú v roku 2014 odštartovala nezávislá organizácia Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Počas minulých ročníkov sa na nej zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých, čo deklaruje stále narastajúci záujem verejnosti. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter pri tejto príležitosti zdôraznil, že „to, čo zažívajú deti, na ktorých je páchané násilie, si nikto nevie predstaviť. Ukázalo sa, že proti ťažkému súperovi, akým je násilie, sa najúčinnejšie bojuje, ak sa spoja sily. Preto už od roku 2014 v rámci nášho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch vytvárame podmienky pre spoluprácu všetkých subjektov, ktoré môžu spojiť svoje sily a pomáhať deťom ohrozeným násilím. Naďalej preto prijímame a bude prijímať dôležité legislatívne opatrenia chrániace naše deti.“

Práve MPSVR SR a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení a riešení, ktoré zabezpečujú ochranu detí pred násilím. V rámci plnenia Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím Národné koordinačné stredisko pripravuje Národnú koncepciu ochrany detí v digitálnom priestore, ktorá sa bude zameriavať na riziká spojené s používaním informačno-komunikačných technológií a prevenciu. Zároveň v mesiaci november bude spustená druhá vlna kampane „Týka sa ma to“, ktorá upozorňuje širokú verejnosť na problematiku násilia páchaného na deťoch a potrebu všímať si naše okolie.

„Násilie na deťoch sa často vyskytuje bližšie, než sa môže zdať. A mnohokrát uniká našej pozornosti. Je potrebné zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch, preto sme radi opäť spoluorganizátori tohtoročnej bubnovačky,“ uviedla riaditeľka Národného koordinačného strediska Mária Vargová. Práve odborníci zaoberajúci sa ochranou detí sa zhodujú na tom, že s deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať, ideálne už do veku 7 až 8 rokov. „Je dôležité, aby rozumeli emóciám, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli na situácie správne zareagovať a aby dokázali v prípade potreby požiadať o pomoc dospelého,“ dodáva Mária Vargová.

V mesiaci november chcú odborníci venujúci sa ochrane detí pred násilím upozorniť na túto vážnu tému v rámci významných dní. Od roku 2015 sa totiž 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk