Hlavné menu

27.09.2017

Nový zákon o sociálnom podnikaní

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Právna úprava má vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku.
 

Sociálne podniky predstavujú 10 % všetkých podnikov v Európskej únii. Pracuje v nich viac ako 14 miliónov osôb, čo je približne 6,5 % z celkovej zamestnanosti. „Sociálne podnikanie má veľký potenciál, ktorý na Slovensku nevyužívame dostatočne a nevidím na to dôvod. V Európe je neoddeliteľnou súčasťou trhového hospodárstva a my chceme, aby aj u nás bola sociálna ekonomika prepojená s tou trhovou, tak ako to funguje aj v iných krajinách,“ hovorí štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

V súčasnosti bráni rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku najmä nekompletná a roztrieštená legislatíva. Najmä z tohto dôvodu pristúpilo ministerstvo k návrhu úplne nového zákona, ktorý jasne zadefinuje subjekty sociálnej ekonomiky a vymedzí možnosti poskytovania podpory pre rozvoj sociálnej ekonomiky. „Vymedzujeme tri typy podnikov, a to integračný, energetický a sociálny podnik bývania. Ich cieľom nemôže byť vytváranie zisku, ale dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu. Napríklad tým, že v nich budú pracovať dlhodobo nezamestnaní alebo zdravotne postihnutí ľudia. Ak sociálny podnik vytvorí zisk, bude musieť viac ako polovicu z neho investovať do napĺňania vopred definovaného cieľa,“ približuje štátny tajomník.

Zákon upravuje aj systém podpory pre sociálne podniky a kontrolné mechanizmy, ktoré majú zamedziť zneužívaniu štátnej pomoci. Podniky, ktoré budú mať záujem o pomoc zo strany štátu, sa budú musieť registrovať. Žiadať budú môcť o dotácie či pôžičky. „Bude dôležité, aby tieto podniky predložili pri registrácii udržateľný podnikateľský plán, aby sa nestalo, že dostanú financie a nebudú plniť účel. Preto sme aj podmienili poskytnutie nenávratnej pomoci podmienkou, aby podnik najskôr dostal schválenú návratnú pomoc,“ zdôrazňuje Branislav Ondruš. Sociálne podniky budú dostávať aj nepriamu pomoc, a to napr. vo forme nižšej dane z pridanej hodnoty na tovary a služby, ktoré budú poskytovať. Zvýhodnené budú aj v procese verejného obstarávania.

Na príprave zákona, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sa podieľali najmä predstavitelia mimovládnych organizácií, ktoré na Slovensku a v EÚ pôsobia v oblasti sociálneho podnikania. Koncom roka by o návrhu mala rokovať NR SR a účinnosť sa predpokladá od apríla 2018.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk