Hlavné menu

O kandidatúre na ELA v Nemecku a v Česku

Aj tento týždeň pokračoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v rokovaniach na podporu kandidatúry Slovenska v boji o sídlo Európskeho orgánu práce. V utorok sa stretol s nemeckým kolegom, vo štvrtok s českou ministerkou. Pre obe krajiny sme silným kandidátom.
 

Na pracovnom stretnutí s ministrom práce a sociálnych vecí Nemeckej spolkovej republiky Hubertusom Heilom vyzdvihol Ján Richter predovšetkým odborný motív, pre ktorý sa uchádzame o sídlo novej európskej inštitúcie. „Najmä pri najímaní pracovníkov z tretích krajín, ale aj pri zamestnávaní občanov EÚ, sme zaznamenali porušovanie pracovnej legislatívy. V mnohých prípadoch pracovali u nás zahraniční zamestnanci bez platnej zmluvy a sociálneho poistenia. Zorganizoval som preto v Bratislave regionálny samit ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu inšpektorátov práce pri odhaľovaní prípadov nelegálneho zamestnávania. A práve tu vidím istú podobnosť s činnosťou Európskeho orgánu práce,“ informoval slovenský minister. Kolegu následne podrobne oboznámil s pripravenosťou Slovenska a Bratislavy hostiť novú inštitúciu.

Nemecký minister ocenil konštruktívny prístup Slovenska k rokovaniam o zriadení Európskeho orgánu práce a aktivity ministra Richtera pri získavaní podpory umiestniť jej sídlo v Bratislave. Vyzdvihol, že v náš prospech hrá hneď niekoľko skutočností. Okrem angažovanosti v téme patrí medzi ne aj naša výborná geografická poloha a fakt, že Slovensko zatiaľ nehostí žiadnu európsku agentúru. Slovenského partnera zároveň informoval o prioritách blížiaceho sa predsedníctva Nemecka v Rade EÚ, ktoré bude v druhej polovici roka 2020. Nebudú medzi nimi chýbať ani dopady digitalizácie na trh práce či hľadanie riešení na zmenšovanie sociálnych rozdielov v EÚ. Obaja ministri sa zhodli, že takýmto nástrojom by mohla byť európska minimálna mzda. O tom, podľa akých kritérií by sa dal nastaviť vzorec zohľadňujúci možnosti národných štátov, je potrebné dôsledne diskutovať. O tejto problematike vidia príležitosť hovoriť v rozšírenom formáte V4, ku ktorému by sa pripojilo aj Nemecko.

Vo štvrtok, 4. apríla 2019, absolvoval minister Ján Richter obdobné stretnutie s českou ministerkou práce a sociálnych vecí Janou Maláčovou. Aj ju detailne informoval o našej pripravenosti. „Som presvedčený, že spĺňame všetky rámcové kritériá, či už je to geografická rovnováha, prístupnosť budovy a jej poloha, prístup na trh práce alebo vzdelávanie či sociálne zabezpečenie pre rodinných príslušníkov,“ povedal Ján Richter. Na rokovaní zdôraznil aj význam takejto inštitúcie. „Európsky orgán práce bude poskytovať informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri cezhraničnej pracovnej mobilite, bude taktiež koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. A práve takéto spružnenie výmeny informácií nám pomôže lepšie chrániť zamestnancov,“ doplnil.

Rokovanie s českou ministerskou sa nieslo aj v znamení diskusií o témach, ktorými sa aktuálne zaoberá české ministerstvo práce a sociálnych vecí. Dotkli sa napr. dôchodkového systému, jednotnej lekárskej posudkovej činnosti a prístupu k posudzovaniu osôb so zdravotným postihnutím či podpory rodín. Aj pre blízkosť našich krajín sa Česi v mnohom inšpirujú práve slovenskou legislatívou a naopak.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk