Hlavné menu

06.03.2019

O podpore Slovenska na sídlo ELA rokoval minister aj v Holandsku

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prezentoval v stredu, 6. marca 2019, ponuku Slovenska na sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave holandskému ministrovi sociálnych vecí a zamestnanosti Wouterovi Koolmeesovi. Nadviazal tak na rokovania zo začiatku týždňa v Luxemburgu a Belgicku.
 

Slovensko je pripravené zabojovať o sídlo novej európskej inštitúcie. Hlavné argumenty v prospech našej kandidatúry prezentoval minister Ján Richter aj svojmu holandskému kolegovi ministrovi sociálnych vecí a zamestnanosti Wouterovi Koolmeesovi. „Slovensko sa dlhodobo angažuje v problematike cezhraničnej pracovnej mobility, ktorá je dôležitá nielen pre nás, ale aj pre celú Európsku úniu. Pri rokovaniach o revízii smernice o vysielaných pracovníkoch hrozilo rozdelenie EÚ na staré a nové členské štáty. Slovensko pristupovalo k rokovaniam nanajvýš konštruktívne a proeurópsky a dovolím si povedať, že aj vďaka tomu sme nakoniec našli kompromisné riešenie. Slovensko jasne preukázalo schopnosť a záujem spájať a myslím, že aj táto schopnosť je dôležitá, keď ide o inštitúciu akou je Európsky orgán práce,“ povedal na úvod stretnutia minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Holandský minister sociálnych vecí a zamestnanosti Wouter Koolmees vyzdvihol našu spoluprácu pri schvaľovaní smernice o vysielaní. Slovenského ministra zároveň informoval o ich skúsenostiach pri kandidatúre na sídlo Európskej agentúry pre lieky, ktorá sa z Londýna presunie práve do Amsterdamu.

Dotkli sa aj spoločného memoranda medzi ministerstvami z roku 2006 o spolupráci pri presadzovaní pravidiel sociálnej politiky v prípade cezhraničnej práce, poskytovania služieb a presadzovania predpisov o sociálnej pomoci. Vďaka nemu sa krajinám darí intenzívnejšie spolupracovať najmä v boji proti nelegálnej práci.

Ministri si vymenili aj skúsenosti s prípravou na možný brexit bez dohody. Obe krajiny sa v oblasti sociálnych dávok a trhu práce pripravujú na túto situáciu podobnou úpravou legislatívy. Tá má v prípade Slovenska dočasne zachovať práva v oblasti sociálneho zabezpečenia britským občanom na území SR, ktoré sa týkajú napr. poskytovania dávok zo sociálneho poistenia, zamestnávania, nárokov na kompenzačné a rodinné príspevky. Za to Slovensko očakáva rovnaké práva v oblasti sociálneho zabezpečenia a zamestnávania aj pre Slovákov vo Veľkej Británii.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk