Hlavné menu

15.05.2020

O prvú pomoc od štátu za marec môžete požiadať do 15. 5. 2020

Záujemcovia o príspevky prvej pomoci za marec môžu zasielať svoje žiadosti spolu s výkazmi úradom práce do piatku 15. mája do polnoci. Po tomto termíne už nebude možné požiadať o pomoc za mesiac marec. Od soboty 16. mája začnú úrady práce prijímať výkazy alebo aj žiadosti záujemcov o pomoc za apríl.
 

„Spracovanie kompletnej žiadosti od jej podania, spracovania, cez podpis dohody medzi štátom a žiadateľom až po pripísanie peňazí na účet prijímateľa trvá približne 14 dní,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Proces žiadania o „prvú pomoc“ za mesiac apríl
Od soboty 16. mája do 31. mája môžu zamestnávatelia, SZČO a ostatní obyvatelia žiadať o pomoc štátu za mesiac apríl. „Očakávame, že proces už bude plynulejší a jednoduchší, keďže už máme podpísaných približne 62-tisíc dohôd so žiadateľmi a títo budú posielať už len výkazy, na základe ktorých im veľmi rýchlo odídu peniaze,“ doplnil Krajniak.

Na stránke www.pomahameludom.sk budú uverejnené nové aprílové výkazy pre priznanie príspevku. Výkazy sú prispôsobené na vyžiadanie príspevku za celý mesiac apríl, nie iba časť mesiaca, ako tomu bolo za mesiac marec. Pri výbere vhodného opatrenia rozhoduje prevažujúci počet kalendárnych dní. To znamená, že ak podnikateľ otvoril svoju prevádzku po 22. apríli, môže ešte žiadať o príspevok v rámci opatrenia 1, lebo prevažnú časť mesiaca mal povinne zatvorené.

Žiadatelia, ktorí za apríl žiadajú o pomoc v rámci rovnakého opatrenia ako za mesiac marec
Títo žiadatelia pošlú úradom práce iba vyplnený výkaz, do ktorého uvedú číslo uzatvorenej dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak žiadateľ ešte dohodu nemá, ale žiadosť za marec poslal, môže požiadať o príspevok za apríl a vo výkaze neuvedie číslo dohody.

Žiadatelia, ktorí za apríl žiadajú o pomoc v rámci odlišného opatrenia ako za mesiac marec
Proces žiadania o finančný príspevok je rovnaký ako v mesiaci marec. Žiadateľ elektronicky vyplní žiadosť a výkaz pre dané opatrenie a nepodpísané dva dokumenty pošle elektronicky na emailovú adresu prislúchajúceho úradu práce.

Žiadatelia sa môžu ďalší mesiac rozhodnúť aj pre príspevok z iného opatrenia podľa toho, ktorá pomoc je pre nich výhodnejšia. Prechádzať však nemôžu v rámci opatrenia 3. Ak raz požiadali o príspevok 3A, nemôžu ďalší mesiac žiadať o príspevok 3B alebo naopak.

Žiadatelia, ktorí za apríl žiadajú o pomoc po prvýkrát
Proces žiadania o finančný príspevok je rovnaký ako v mesiaci marec. Žiadateľ elektronicky vyplní žiadosť a výkaz pre dané opatrenie a nepodpísané dva dokumenty pošle elektronicky na emailovú adresu prislúchajúceho úradu práce.

Štát pomôže aj podnikom s investičnou pomoc
Pomoc rozširujeme po dohode s Ministerstvom hospodárstva SR aj na podniky, ktorým bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

TAB: Stav projektu „Prvá pomoc“ k 14. 5. 2020

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk