Hlavné menu

06.07.2017

Obchody sa zatvorili, rodiny boli spolu

Po prvý raz trávili zamestnanci maloobchodu sviatok sv. Cyrila a Metoda so svojimi rodinami a nie v predajniach. Vďaka poslednej novele Zákonníka práce už nebudú musieť chodiť do práce počas všetkých sviatkov. Takúto zmenu uvítali nielen zástupcovia zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.
 

Zákaz nariadiť prácu zamestnancovi, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác v maloobchode, sa od prvého júla rozšíril na všetky štátne sviatky. Slovensko sa tak pridalo k viacerým európskym krajinám, kde počas sviatkov nenakúpime. ,,S potešením som prijal takúto iniciatívu poslancov, pretože väčšina zamestnancov maloobchodov sú ženy a najmä pre tie je veľmi dôležité, aby časť sviatkov prežili s rodinou. Som rád, že najmä zamestnávatelia prijali túto zmenu s porozumením, dokonca vyvracajú tvrdenia a strašenia niektorých opozičných poslancov či rôznych analytikov, že zatvorenie obchodov počas sviatkov negatívne ovplyvní ekonomiku," hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ministerstvo práce v súvislosti so zmenou legislatívy zaznamenalo aj obavy niektorých prevádzkovateľov menších predajní, stánkov a pohostinstiev, ktorí nevedeli, či sa zákaz vzťahuje aj na nich. Je preto dôležité zdôrazniť, že zákaz sa netýka maloobchodného predaja na čerpacích staniciach, v lekárňach, na letiskách či v nemocniciach. Rovnako je povolený aj predaj cestovných lístkov a suvenírov. Za maloobchodný predaj sa nepovažuje ani poskytovanie stravovania, čiže reštaurácie a prevádzky s občerstvením na kúpaliskách môžu byť otvorené aj vo sviatok.

Rovnako môžu mať otvorené svoje obchody živnostníci, za podmienky, že v nich nebudú pracovať zamestnanci, ale oni sami. Zákonník práce totiž v prípade zákazu práce vo sviatok chráni zamestnanca, na prácu živnostníka sa nevzťahuje. „Pri tejto legislatíve nejde o žiadne nové opatrenie, ide iba o rozšírenie už existujúceho zákazu na ďalšie sviatky. Nevidím preto dôvod na obavy, keďže doteraz sme sa v praxi nestretli s problémami pri aplikácii tohto ustanovenia,“ uzatvára minister Richter. Dodáva, že informácia o tom, či predmetom podnikania je maloobchodný predaj, pohostinská činnosť, služba a pod., musí byť zapísaná v živnostenskom oprávnení.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk