Hlavné menu

26.04.2016

Ocenenie ústretovosti

Zvýšiť povedomie verejnosti o potrebe zosúlaďovania pracovného a rodinného života, ale aj poukázanie na pozitíva zastúpenia väčšieho počtu žien vo vedúcich pozíciách bolo cieľom trinásteho ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes v Bratislave udelilo ocenenia štyrom ústretovým zamestnávateľom. Záštitu nad podujatím prevzal štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš. „Dnes máme možnosť po 13. krát oceniť tie firmy, ktoré viac ako ostatné dbajú okrem svojho prirodzeného podnikateľského záujmu na blaho svojich zamestnancov a ktoré si dostatočne uvedomujú, aký veľký význam má aj pre ich fungovanie a dosahovanie ekonomických výsledkov pokúšať sa v maximálnej možnej miere zosúlaďovať rodinný a pracovný život zamestnancov, a takisto vytvárať rovnaké príležitosti pre všetkých svojich zamestnancov bez ohľadu na ich pohlavie,“ uviedol. Zároveň ocenil, že zvyšovanie zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch spoločností začína byť akcentovaná medzi samotnými firmami, čoho pozitívnym príkladom sú aj ocenené spoločnosti.

Táto dôležitá téma bude prirodzene rezonovať aj v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ. V Bratislave sa v dňoch 20. – 21. septembra bude konať konferencia venovaná zosúladeniu pracovného, rodinného a súkromného života v meniacej sa spoločnosti. Témou konferencie bude aj nová iniciatíva Európskej komisie „Nový začiatok riešenia úloh v oblasti zosúladenia rodinného, súkromného a pracovného života, ktorým čelia pracujúci rodičia“.

Súťaž vyhlásilo ministerstvo prvýkrát pri príležitosti Medzinárodného dňa rodín v roku 2000 a odvtedy je pravidelne vyhodnocovaná. Po odovzdaní cien sa konala panelová diskusia s významnými ženami ekonomického a politického života, ktorej sa zúčastnili medzi inými aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Inga Maristad a zástupkyňa EK na Slovensku Mária Kadrliaková.

Ocenení zamestnávatelia:

Kategória oblasť podpory zosúladenia rodinného a pracovného života

1. miesto – Slovenský plynárenský priemysel
• za prevádzku podnikovej materskej školy
• pružný pracovný čas pre všetkých zamestnancov
• priepustka štyri hodiny mesačne na vybavenie súkromných a rodinných záležitostí
• platené voľno tri dni v roku pri závažných osobných a rodinných dôvodoch
• systém benefitov podporujúcich rodinu

2. miesto – Ministerstvo financií SR
• pružný pracovný čas pre všetkých zamestnancov
• pracovné voľno nad rámec zákona pre rodičov maloletých detí
• nepretržitý kontakt so zamestnankyňami na materskej a rodičovskej dovolenke

Kategória oblasť podpory rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente

1. miesto – IBM International Services Centre
• komplexná podpora rodiny, rodovej rovnosti a rozmanitosti na pracovisku
• inovačná tvorba pôvodných produktov v tejto oblasti
• 50 % podiel žien vo vrcholovom manažmente a 47 % podiel žien v strednom manažmente
• workshopy pre matky a otcov odchádzajúcich na rodičovskú dovolenku
• zvýhodnenia vo firemnej materskej škole
• špeciálne podujatia pre rodiny s deťmi

2. miesto – Pivovary Topvar
• tretinové zastúpenie žien v najvyššom manažmente firmy
• 35 % zastúpenie v strednom manažmente
• opatrenia pre rodovú rovnosť v kolektívnej zmluve
• zavedený interný postup sťažovania sa pre sexuálne obťažovanie
• príspevok na predškolskú starostlivosť o deti

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk