Hlavné menu

07.10.2014

Ochrana zamestnancov je veľmi dôležitá

Spravodlivosť pre pracujúcich - klimatickú spravodlivosť, tak znie motto tohtoročného
Svetového dňa za dôstojnú prácu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zlepšuje postavenie zamestnancov prostredníctvom legislatívy, v ktorej sa snaží presadzovať spravodlivosť.
 

Aj tento rok navrhuje ministerstvo niekoľko zmien v zákonoch, ktoré majú prispieť nielen k lepšiemu postaveniu zamestnancov na trhu práce, ale aj k ich adekvátnemu ohodnoteniu. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predložil na rokovanie vlády návrh na zvýšenie minimálnej mzdy pre budúci rok na úroveň 380 Eur. „Našim cieľom je zvýšiť príjem zamestnancov s minimálnou mzdou, a preto ju zvyšujeme o 28 Eur. V čistom prevedení však zamestnanec dostane viac až o 32 Eur, čo je ročne jedna minimálna mzda navyše,“ zdôrazňuje minister Richter.

Dôležité zmeny pripravuje ministerstvo aj v oblasti agentúrneho zamestnávania. „Vidíme, že pôvodné riešenia na zvýšenie flexibility sa stali nástrojmi na znižovanie personálnych nákladov. Zneužívanie agentúrneho zamestnávania, fingovanie obchodných vzťahov a ďalšie podobné praktiky menia pracujúcich na novodobých otrokov. Toto je veľmi nebezpečný trend, na konci ktorého môžu byť teraz nepredstaviteľné prejavy nespokojnosti desať tisícov pracujúcich ľudí,“ opisuje štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš. Najnovší návrh Zákonníka práce preto prichádza so zmenami, ktoré majú zlepšiť postavenia dočasne pridelených zamestnancov. Princíp spoločnej zodpovednosti užívateľského zamestnávateľa a agentúry za dodržiavanie mzdových podmienok pracovníkov by mal napríklad zabezpečiť rovnaké mzdové podmienky pre agentúrnych a interných zamestnancov.

Okrem tvorby vyváženej pracovnej legislatívy kladie ministerstvo dôraz aj na jej dodržiavanie a odhaľovanie nelegálneho zamestnávania. Aj preto koncom minulého roka vyčlenil Národný inšpektorát práce tím inšpektorov špecializujúcich sa len na kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, tzv. KOBRU. Za rok pôsobenia odhalili špeciálni inšpektori u 640 firiem 1 169 ľudí, ktorí v nich pracovali „načierno“.

Ministerstvo však nerieši iba ochranu zamestnancov. V posledných rokoch sa naplno pustilo do podpory zamestnávania mladých a po úspešných projektoch prichádza s ďalšími novinkami. Výsledkom zapojenia sa do európskej iniciatívy Záruky pre mladých je návrh nového aktívneho opatrenia na trhu práce - „Právo na prvé zamestnanie“. Podmienky jeho poskytovania budú upravené v zákone o službách zamestnanosti bez obmedzenej účinnosti. Do praxe ho plánuje ministerstvo zaviesť od prvého januára 2015. V budúcom roku by vďaka nemu mohlo vzniknúť viac ako 6 400 pracovných miest pre mladých.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude naďalej pozorne sledovať dodržiavanie práv zamestnancov a pomáhať im, aby sa nestali obeťami zneužívania. Pri tvorbe legislatívy a opatrení bude tak, ako doteraz, klásť dôraz na sociálny dialóg a sociálny zmier.

Svetový deň za dôstojnú prácu si pripomíname 7.10. už od roku 2008, keď sa naplno prejavili dôsledky svetovej hospodárskej krízy aj na pracovnom trhu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk