Hlavné menu

27.09.2013

Hranica odvodového zvýhodnenia študentov sa zvýši

Návrhom opatrenia MPSVR SR sa pre rok 2014 mení maximálna suma mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov zo 66 € na 68 € pre žiaka strednej školy do 18 rokov, resp. zo 155 € na 159 € pre študenta vysokej školy do 26 rokov.
 

Je to hraničná suma, ktorá nepodlieha povinnému poisteniu. Zamestnávateľ platí poistné na dôchodkové poistenie, úrazové a garančné poistenie a tiež poistné do rezervného fondu solidarity. Samotní študenti žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni nemajú, plní ich zamestnávateľ.

V zákone je stanovená hranica príjmu pri študentoch percentuálne v závislosti od priemernej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Pre študenta od 18 rokov je to 8, 39% z tejto priemernej mesačnej mzdy a pre študenta nad 18 rokov je to 19,72%. Tieto hranice príjmu však platia len pri dohode o brigádnickej práci študentov.

Suma 68 €, resp. 159 € je stanovená pre rok 2014 na základe uvedených percent z mesačnej priemernej mzdy v hospodárstve SR za rok 2012, ktorá bola 805 eur.

MPSVR SR opatrením o.i. zohľadňuje aktuálnu situáciu predovšetkým z hľadiska rastu životných nákladov študentov stredných a vysokých škôl. Túto formu valorizácie sme po prvýkrát realizovali od januára 2013.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk