Hlavné menu

09.06.2016

Odborníci hovorili o samovraždách mladých

Násilie v kruhu rodiny, medzi spolužiakmi, rovesníkmi, ale aj v rámci inštitúcií má mimoriadne nepriaznivý vplyv na psychiku dieťaťa. Aj na túto tému diskutovali odborníci na konferencii venovanej samovraždám mladých ľudí.
 

Riaditeľ Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVR SR) Karel Molin sa zúčastnil na tlačovej konferencii pod názvom „Až 38 % mladých ľudí ostáva s myšlienkou na samovraždu osamote“, ktorú usporiadala Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v spolupráci s internetovou poradňou pre mladých IPčko.sk. Predstavili na nej aj výsledky on-line výskumu k problematike samovrážd, ktorý realizovali v jarných mesiacoch na vzorke 615 stredoškolákov.

Riaditeľ Molin zdôraznil najmä potrebu zvyšovania informovanosti detí a mládeže pri hľadaní pomoci v ťažkých životných situáciách. Upozornil na pripravovanú kampaň, ktorá bude spustená v druhej polovici tohto roka. „Jej cieľom bude poskytnúť informácie v zrozumiteľnej forme pre všetky deti, s využitím on-line nástrojov, ktoré sú v súčasnosti široko prezentované. Kampaň bude zameraná na všetky formy násilia. Osobitná pozornosť bude venovaná problematike sexuálneho zneužívania, a to aj v súvislosti s ratifikáciou Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním,“ dodal K. Molin. Práve sexuálne násilie má mimoriadne negatívny vplyv na psychiku dieťaťa a prináša so sebou množstvo závažných následkov.

V súčasnosti pri ochrane práv detí majú nezastupiteľnú úlohu médiá. Karel Molin apeloval na potrebu ochrany súkromia dieťaťa a jeho rodiny, ktoré garantuje aj Dohovor o právach dieťaťa. V poslednom čase sa totiž opakujú prípady, kedy média nevhodným informovaním o osudoch konkrétnych detí, a to aj s použitím citlivých informácií, zvukových a obrazových záznamov, prispievajú k ďalšej traumatizácii dieťaťa. Tá prináša ďalšie negatívne následky, ktoré v budúcnosti môžu viesť až k pokusu o samovraždu. Alarmujúce v tejto súvislosti je aj to, že podľa predpokladov svetových odborníkov bude depresia v roku 2020 najčastejšia zdravotná diagnóza. Tá často môže viesť až k pokusu o samovraždu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk