Hlavné menu

06.10.2017

Odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka 2016

Sociálny čin roka je každoročné oceňovanie práce všetkých, ktorí svojím srdcom aj odbornými skúsenosťami pomáhajú deťom v núdzi a ich rodinám prežiť kvalitný a zmysluplný život. Podujatie sa už od jeho vzniku v roku 2003 stretlo s veľkým pochopením a uznaním. Od samého začiatku pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Aj tento v poradí už 14. ročník sa niesol v slávnostnej atmosfére za prítomnosti premiéra SR Roberta Fica. Na úvod sa prítomným prihovoril minister práce Ján Richter. „Uvedomujem si, že vaša práca nie je docenená. Ona to vlastne nie je práca, je to o srdci a o veľkej snahe pomôcť deťom aj ich rodinám. Za to chcem úprimne poďakovať všetkým vám,“ zdôraznil.

„Rok 2018 vnímam ako rok sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Musíme vyvinúť maximálne úsilie a dosiahnuť, aby deti neputovali do detských domovov, ale aby zostali doma v kruhu svojich najbližších. Poďme spolu napĺňať túto prioritu, tento cieľ," vyzval minister Ján Richter.

Na jeho slová nadviazal predseda vlády, ktorý poukázal na to, že príprava legislatívy, utvorenie podmienok na tieto opatrenia je dôležité, ale žiaden zákon, žiadne opatrenie by nebolo jednoducho možné realizovať bez takých ľudí, akými sú ocenení. „Slová vďaky patria preto nielen oceneným, ktorým srdečne blahoželám, ale všetkým vám v tejto sále, a osobitne tým, ktorí ste súčasťou veľkej a tak potrebnej komunity sociálnych pracovníkov. Moje želanie je prosté. Pokračujte v tom, čo robíte a v čom tak výnimočne reprezentujete dôležitosť sociálnej práce. Nech vaše neuveriteľne dobré skutky pomáhajú k lepším životom, a nech sa stanú príkladnou motiváciou aj pre druhých. Nenechajte sa prosím znechutiť, zneistiť či manipulovať pri vašej obdivuhodnej práci. Máte moju veľkú osobnú podporu. Ďakujem za tieto vaše skvelé skutky,“ podčiarkol premiér Robert Fico.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pred troma rokmi spojilo oceňovania významných počinov v sociálnej problematike rôznych kategórií v spoločný slávnostný akt. Okrem Sociálneho činu roka teda minister Ján Richter odovzdal ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom akreditovaných subjektov. Spolu si z jeho rúk prevzalo plaketu 19 výnimočných osobností z celého Slovenska.

Ako po minulé roky, aj teraz podujatie vzniklo v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 5. októbra 2017 v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.

Zoznam ocenených:

Kategória zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
Marcela Chromčová, Mgr. DeD Uralská, Košice
Nina Godóová, Mgr. KS Alžbetka, n.o.
Anna Marenčíková, DeD Holíč
Iveta Valovičová, SED Banská Bystrica
Valéria Švantnerová, DeD Banská Bystrica
Vlasta Šimová, Mgr. DeD Ratolesť Tŕnie
Ján Falťan, Ing. DeD Škovránok, Hnúšťa

Kategória - zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
Otília Gubová, Mgr. UPSVR Nové Zámky
Iveta Vargová, Mgr. UPSVR Komárno
Eva Drengubiaková, Mgr. UPSVR Ružomberok
Janka Konkoľová, Mgr. UPSVR Stará Ľubovňa
Zoltán Šafran, PhDr. UPSVR Stropkov
Jozef Seman, Bc. UPSVR Michalovce
Eva Pétiová, Mgr. UPSVR Lučenec

Sociálny čin roka 2016
Romana Bandová, Hamuliakovo
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
br. Márius Dismas, Bratislava
Rudolf Podoba, Ing., Handlová
obec Nový Tekov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk