Hlavné menu

20.05.2016

Opatrenia pomáhajú znižovať nezamestnanosť

Ľudí bez práce ubudlo aj v apríli. Miera evidovanej nezamestnanosti klesla na 9,64 %, oproti predchádzajúcemu mesiacu sa znížila o 0,25 percentuálneho bodu. Celková nezamestnanosť je na úrovni 11,40 %.
 

Historicky najnižšiu nezamestnanosť malo Slovensko v auguste 2008. Evidovaná miera vtedy klesla na 7,36 %, celková na 8,52 %. Úrady práce registrovali 222 335 nezamestnaných. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny sa chce k týmto číslam priblížiť. „Je tu ešte stále rezerva okolo 69-tisíc evidovaných bez práce, aby sme prekonali tie historické rekordy. Pokiaľ sa bude dariť ekonomike tak, ako to prognózuje Ministerstvo financií SR, Európska komisia či Národná banka Slovenska, predpokladám, že k tomu môžeme dospieť,“ hovorí Ján Richter.

Priestor na ďalší pokles nezamestnanosti vidí aj predseda vlády SR. „Pomaly sa dostávame k magickej hranici, ktorá sa bude ťažko prekonávať, pretože súčasná štruktúra nezamestnaných ľudí nám neumožňuje ísť pod sedem alebo osem percent. Avšak základný cieľ, ktorý sme definovali pred parlamentnými voľbami a stanovila si ho aj súčasná vládna koalícia, sa napĺňa. Ten trend neustáleho poklesu nezamestnanosti tu je,“ približuje Robert Fico. Zároveň oceňuje, že rezort práce aj napriek tomu, že nezodpovedá za vytváranie pracovných miest, systémovo rieši nezamestnanosť a vďaka rôznym opatreniam či projektom významne prispieva k jej znižovaniu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v pomoci nezamestnaným pokračuje, prioritou sú naďalej dlhodobo nezamestnaní. V minulom roku ich ubudlo z evidencie úradov práce približne 36-tisíc, od začiatku tohto roka viac ako 11-tisíc. Úspešne sa darí pracovať aj s ľuďmi, ktorí sú bez práce dlhšie ako štyri roky. „Zmenili sme prístup pri práci s nezamestnanými a na úradoch sa robí istá segmentácia klientov, čiže rozdelenie týchto dlhodobo nezamestnaných podľa vzdelania a pracovných skúseností. Pomáhajú pri tom aktivační pracovníci, ktorí sú s nimi v dennom kontakte pri odrábaní hmotnej núdze či iných aktiváciách a vedia ich lepšie posúdiť. Rozobrali sme si týchto nezamestnaných do poslednej skrutky, aby sme vedeli zvoliť tú najúčinnejšiu formu pomoci,“ opisuje zmeny minister Richter. Dodáva, že po individuálnom zhodnotení nasleduje rekvalifikácia nezamestnaných. Vďaka projektu REPAS preplatili úrady práce kurzy už viac ako 34-tisíc uchádzačom o zamestnanie, z ktorých až 70 % bolo znevýhodnených. Úspešnosť absolventov rekvalifikácií je približne 50 %.

Ďalšou pomocou pre nezamestnaných sú aj národné projekty. Prostredníctvom nich plánuje ministerstvo podporiť vznik približne 90-tisíc nových pracovných miest. Doteraz ich takto pribudlo 26-tisíc. „Zamestnali sa najmä dlhodobo nezamestnaní, viac ako 17 500, a približne 8 300 mladých do 29 rokov. To len dokazuje, že tie projekty sú dobre nastavené a úspešné,“ vyčísľuje Ján Richter. Ministerstvo opätovne realizuje aj národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Pri obnove 40 kultúrnych pamiatok vznikne 527 pracovných miest. V súčasnosti je už 453 obsadených.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk