Hlavné menu

10.12.2018

Otcovia budú môcť čerpať materské spolu s matkami

Slovensko dosahuje vysoký štandard v rodinnej politike, čoho dôkazom sú aj ďalšie významné zmeny v prijatej novele zákona o sociálnom poistení. Od januára budúceho roka budú môcť rodičia čerpať materské súbežne, teda otec i matka, ale každý na iné dieťa. Tento dôležitý krok prinesie skvalitnenie rodinného života, pomoc slovenským rodinám.
 

Po novom bude možné, aby obaja rodičia poberali materské súbežne za zákonom stanovených podmienok. „V praxi to bude konkrétne znamenať, že mamička, ktorá poberá materské na mladšie dieťa, sa môže dohodnúť s otcom staršieho dieťaťa, že sa bude o neho osobne starať. Ak teda otec splní podmienky nároku na materské, môže čerpať materské na staršie dieťa, najviac však do 3 rokov jeho veku a súbežne môže mamička poberať materské na mladšie dieťa,“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Ako ďalej zdôrazňuje, vplyvom tejto zmeny podľa predpokladov v nasledujúcich rokoch očakávame ďalšie zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním materskej dávky materské až o 40 %. „Toto ustanovenie bude v rámci rodinnej politiky znamenať dôležitú pomoc mladým rodinám, pričom už dnes môžeme konštatovať, že napríklad pri čerpaní materského otcov sme sa zaradili na úroveň porovnateľnú so škandinávskymi krajinami,“ dopĺňa minister.

Popri súbežnom nároku na materské oboch rodičov je súčasťou novely zákona aj opatrenie pri tzv. reťazových pôrodoch. Rozširujú sa totiž situácie, v ktorých bude možné mamičke vypočítať materské z príjmu, ktorý by mala pri začatí poberania ďalšieho materského. Materské sa teda nebude vypočítavať z minimálneho vymeriavacieho základu tak ako doteraz. Po novom nemôže pri tzv. reťazových pôrodoch byť jeho výška nižšia ako pri prvom dieťati. Sú to prípady, keď napr. mamičky otehotnejú počas rodičovskej dovolenky. Vo viacerých prípadoch im toto opatrenie opäť zvýši náhradu ich príjmu .

„Je potešiteľné, že rezort práce aj naďalej prijíma viaceré opatrenia na podporu rodín a rodičovstva,“ podčiarkuje v kontexte s rodinnom politikou minister Richter. Zo 40-tich pozorovaných krajín OECD je Slovensko na špici v dĺžke materského, ale aj rodičovskej dovolenky. Suma výdavkov na rodičovskú a materskú dávku na jedno dieťa sa nachádza na nadpriemernej úrovni, sme na desiatom mieste z 33 pozorovaných krajín OECD. „V porovnaní s ostatnými krajinami V4 máme aj najdlhšie obdobie poberania materského, pretože u nás je to 34 týždňov, v Česku je to 28 týždňov, v Maďarsku 24 a v Poľsku 20 týždňov. Sme teda lídrami, “ uzatvára minister. Aj v rámci týchto krajín máme najvyššiu podporu matiek a otcov poberajúcich materskú dávku.

Maximálna výška materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci v tomto roku predstavuje 1 394,30 eura. Z pohľadu nastavenia systému je toto najvyššia možná hranica, keďže materské v zásade nahradí celý predchádzajúci príjem poistenca. Vzrástla aj priemerná suma materského oproti roku 2017, a to až o 72 eura na súčasných 639,1 eura(suma za obdobie za osem mesiacov roka 2018). Od 1. januára 2019 príde k ďalšiemu zvýšeniu materského. Maximálne mesačné materské bude 1 458,5 eura, čo je v absolútnom vyjadrení nárast o 64,2 eura oproti roku 2018.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk