Hlavné menu

11.05.2017

Spomienkové stretnutie

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj tento rok zorganizovalo MPSVR SR spomienkové stretnutie. Pozvanie ministra naň prijali vedúce osobnosti nášho politického života, zástupcovia štátnej a verejnej správy, predstavitelia odborových zväzov a združení, zástupcovia zamestnávateľských zväzov, ako aj spoločenských organizácií.
 

Hostia vo svojich vystúpeniach upriamili pozornosť na dôležitosť prevencie v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spomínali na ľudí, ktorí sa zo zamestnania už nevrátili k svojim rodinám, ako aj na obete nebezpečných pracovných podmienok. Symbolickou minútou ticha vyjadrili ľútosť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych, ale aj podporu tým, ktorí prišli pri plnení si svojich pracovných povinností o zdravie. Zároveň vyslovili nádej a presvedčenie, že aj vďaka účinnej prevencii sa počet úmrtí a pracovných úrazov bude z roka na rok znižovať.

„Som presvedčený, že naše podujatie bude naďalej výzvou pre zainteresovaných na vytváranie, zabezpečovanie a udržiavanie čo najlepších a najbezpečnejších pracovných podmienok pre každého zamestnanca na všetkých slovenských pracoviskách. Vieme, že zdravie a bezpečnosť každého je v našich životoch to najdôležitejšie čo máme. Našim zhromaždením preukážeme dôstojnú spomienku tým, ktorí zaplatili najdrahšiu daň pri výkone svojej práce. Bol by som rád, keby sme sa tu už takto nemuseli stretávať a uctievať si pamiatku ľudí, ktorí zahynuli pri výkone povolania,“ zdôraznil Ján Richter.

Na jeho slová nadviazal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. „Dovoľujem si opätovne pripomenúť, že ochrana života a zdravia zamestnancov je jednou z priorít súčasnej vlády, pretože reálne dôstojné pracovné podmienky sú nevyhnutným predpokladom pre sociálnu i ekonomickú dimenziu našej spoločnosti a je pre nás neprijateľné obchádzanie pracovnoprávnych a bezpečnostných predpisov. Pre skvalitnenie pracovných podmienok zlepšujeme nielen legislatívne predpoklady, ale aj posilňujeme orgány inšpekcie práce, aby dôsledne a nekompromisne odhaľovali porušovanie či obchádzanie ustanovených pravidiel a samozrejme, aby poskytovali bezplatné poradenstvo. Dôležitú úlohu pri presadzovaní a dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci majú na Slovensku dozorné orgány štátnej správy, ktoré navzájom spolupracujú napr. pri spoločných výkonoch inšpekcie práce a pri vzájomnej výmene informácií a údajov,“ podčiarkol.

Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003. Tento rok sa nesie v znamení výzvy Optimalizácia zberu a využitie údajov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Mená obetí a štatistiky pracovných úrazov (.PDF)


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk