Hlavné menu

05.05.2016

Pietne stretnutie

Minister Ján Richter vzdal úctu obetiam pracovných úrazov na Slovensku. Aj tento rok sa za prítomnosti členov vlády SR, zástupcov rezortov a sociálnych partnerov uskutočnilo pietne stretnutie pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 

V minulom roku utrpelo pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví 165 zamestnancov, 58 ich pri svojej práci zahynulo. „Dnešným podujatím preukážeme dôstojnú spomienku tým, ktorí zaplatili najdrahšiu daň pri výkone svojej práce. Zároveň verím, že naše podujatie bude naďalej výzvou pre všetkých zainteresovaných na vytváranie, zabezpečovanie a udržiavanie čo najlepších a najbezpečnejších pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov na pracoviskách tak, aby obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bolo čo najmenej,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

Na posilnenie ochrany zamestnancov slúži Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 . Vláda aj v tomto volebnom období využije všetky existujúce nástroje, aby zabezpečila zamestnancom bezpečné pracoviská. „Žiaľ, na celom svete sú pracovné úrazy a choroby z povolania hlavnou príčinou úmrtí spojených s prácou. Tento pietny akt je tiež prejavom toho, že ochrana života a zdravia patrí k prioritám súčasnej vlády. Prevencia a ochranné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia byť trvalou súčasťou firemnej kultúry, preto je potrebné aj naďalej viesť sociálny dialóg na celoslovenskej úrovni a komunikovať so zamestnancami, ktorí si musia uvedomovať dôležitosť dodržiavania bezpečnostných predpisov,“ povedal podpredseda vlády SR Peter Pellegrini.

Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003. Každý rok, 28. apríla, zameriava pozornosť na iné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tomto roku nesú medzinárodné iniciatívy názov „Stres na pracovisku: spoločná výzva“.

Štatistiky úrazovosti a mená obetí pracovných nehôd (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk