Hlavné menu

09.05.2014

Pietna spomienka na obete pracovných úrazov

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa za účasti vzácnych hostí konalo na ministerstve pietne spomienkové zhromaždenie.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter privítal na pôde MPSVR SR predsedu vlády SR Roberta Fica, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka, poslanca NR SR a podpredsedu výboru NR pre sociálne veci Viliama Jasaňa, prezidenta KOZ Jozefa Kollára, viceprezidenta AZZZ Romana Karlubíka, predsedu ZMOS-u Jozefa Dvonča, Bartolomeja Dorova z Národného inšpektorátu práce a ďalších hostí z ministerstiev, predstaviteľov odborových zväzov a združení, spoločenských organizácií, výskumných ústavov a pod.

Hostia vo svojich vystúpeniach upriamili pozornosť na dôležitosť prevencie v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spomínali na ľudí, ktorí sa zo zamestnania už nevrátili k svojim rodinám, ako aj na obete nebezpečných pracovných podmienok. Symbolickou minútou ticha vyjadrili úprimnú ľútosť všetkým, ktorí stratili svojich blízkych, ale aj podporu tým, ktorí prišli pri plnení si pracovných povinností o zdravie. Zároveň vyslovili nádej a presvedčenie, že aj vďaka účinnej prevencii sa počet úmrtí a pracovných úrazov bude znižovať.

Minister Ján Richter poukázal na fakt, že aj v roku 2013 boli inšpekciou práce zistené závažné nedostatky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, pričom ich počet v porovnaní s rokom 2012 zostal rovnaký. „Zamestnávatelia musia naďalej presadzovať intenzívnu systémovú starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a výrazne podporovať preventívne aktivity v tejto oblasti“, zdôraznil.

Na jeho slová nadviazal premiér Robert Fico: „Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia neuprednostňovali obchodné záujmy pred vykonávaním potrebných preventívnych opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiaľ, dozorné orgány zisťujú v podnikoch dlhý pracovný čas bez dostatočného odpočinku, preťažovanie pracovnými úlohami, narastanie stresu“. Ako ďalej skonštatoval, je záujmom a prioritou našej vlády eliminovať príčiny vzniku poškodenia zdravia zamestnancov a zvyšovať úroveň ochrany bezpečnosti a zdravia zamestnancov na konkrétnych pracoviskách, a to aj prostredníctvom optimalizovania pracovných podmienok.

Medzinárodná organizácia práce si spolu so sociálnymi partnermi na celom svete pripomína obete pracovných úrazov a chorôb z povolania už od roku 2003. Tohtoročný Svetový deň je zameraný na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní chemických látok pri práci.

Niekoľko štatistických údajov za rok 2013 a mená ľudí, ktorí v minulom roku zomreli na následky pracovného úrazu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk