Hlavné menu

25.11.2013

Platy zamestnancov vo verejnej a štátnej službe sa zvýšia

Zástupcovia zamestnancov vo verejnej a štátnej službe podpísali 25.11.2013 so zástupcami zamestnávateľov dve kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na rok 2014. Po mimoriadne ťažkých a zložitých rokovaniach našli signatári zhodu a dohodli sa na zvýšení platov.
 

Platy zamestnancov vo verejnej a štátnej službe porastú budúci rok o dve percentá. Zvýšenie si vyžiada náklady v sume 90 miliónov eur, čo pre každú platovú triedu znamená nárast o 16 eur. "Štát našiel finančné prostriedky, aby riešil platy zamestnancov vo verejnej a štátnej službe a čo je veľmi dôležité aj z hľadiska budúcnosti, bolo by dobré, aby minimálne inflácia vždy bola zhodnotená," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Zároveň zdôraznil, že sú to ľudia, s ktorých prácou sa stretávame dennodenne. Ide napríklad o hasičov, policajtov, učiteľov a aj bežných zamestnancov úradov. „Niekto môže namietať, že je to málo, ale pre nás je najpodstatnejšie, že po troch rokoch stagnovania platov v tejto sfére padlo odvážne rozhodnutie a dospeli sme k dohode, ktorú považujeme v tomto období za mimoriadne vážnu pre celú spoločnosť,“ podčiarkol premiér Robert Fico.

Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára nemá kolektívne vyjednávanie ani víťaza, ani porazeného, je to prijatý konsenzus. „Vďaka profesionálnemu prístupu všetkých vyjednávačov sa nám podarilo naplniť cieľ - zabrániť poklesu reálnej mzdy zamestnancov v štátnej aj verejnej správe,“ uviedol. Prácu odborárov pri kolektívnom vyjednávaní ocenil aj premiér Robert Fico: „Vláda v odborových zväzoch našla spoľahlivých partnerov. Naša doterajšia spolupráca, konštruktívny dialóg a hľadanie kompromisu pri riešení oprávnených požiadaviek zamestnancov vykonávajúcich službu pre štát a verejnú správu potvrdili, že plne chápete vašu zodpovednosť za túto krajinu.“

Nové kolektívne zmluvy vyššieho stupňa zachovávajú zamestnancom vo verejnej a štátnej službe už platné sociálne benefity z tohto roka, ako je týždeň dovolenky, skrátenie pracovného času o 0,5 hodiny denne, či príspevok zamestnávateľov do tretieho dôchodkového piliera.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk