Hlavné menu

06.07.2017

Podpis spolupráce s Asociáciou rodinných sudcov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa stretol s predsedom Asociácie rodinných sudcov Petrom Rajňákom. Na spoločnom rokovaní podpísali memorandum o spolupráci. Zmluva zaväzuje obidve strany k súčinnosti pri ochrane detí, ale aj práv seniorov, zdravotne postihnutých a ďalších zraniteľných skupín občanov.
 

Prioritou spolupráce bude oblasť ochrany detí. Pôjde napríklad o spoločné vzdelávanie sudcov a sociálnych pracovníkov, o vzájomné vzdelávanie či o prípravu stanovísk Asociácie rodinných sudcov k problematickým okruhom ako napr. aplikácie zákona o rodine.

Nadštandardná forma spolupráce vzniká aj v oblasti kontroly, konkrétne pri poskytovaní konzultácií Asociácie rodinných sudcov pri výkone kontroly v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ochrany práv seniorov, osôb so zdravotným postihnutím a ďalších zraniteľných skupín občanov. Člen asociácie bude súčasťou kontrol Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Asociácia rodinných sudcov združuje od roku 2012 sudcov vybavujúcich tzv. poručenskú agendu týkajúcu sa rodinného práva. Podieľa sa na príprave vzdelávania rodinných sudcov, aj na informovaní verejnosti o činnosti rodinných sudcov a súdov a na zvyšovaní právneho povedomia verejnosti v oblasti rodinného práva.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk