Hlavné menu

13.11.2017

Podpis spolupráce so Srbskom v oblasti zamestnávania

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval s ministrom práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky Zoranom Đorđevićom o podmienkach zamestnávania srbských občanov na Slovensku. Po stretnutí podpísali protokol o spolupráci v oblasti práce a zamestnávania s cieľom potláčať nelegálne zamestnávanie.
 

Zintenzívnená spolupráca medzi ministerstvami, národnými inšpekciami práce, srbskou Národnou službou zamestnávania a slovenskou Sociálnou poisťovňou má zamedziť nekalým praktikám zamestnávateľov a sprostredkovateľských agentúr pri cezhraničnom zamestnávaní. V súčasnosti pracuje na Slovensku viac ako 10-tisíc Srbov, stovky z nich však nelegálne. „Včasná komunikácia medzi týmito orgánmi nám veľmi pomôže pri odhaľovaní nelegálnej práce. Je dôležité, aby srbskí občania, ktorí prichádzajú za prácou na Slovensko, boli sociálne zabezpečení a mali rovnaké pracovné a platové podmienky ako Slováci. Našim spoločným cieľom je dosiahnuť, aby tu nelegálna práca nebola,“ informuje slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Srbský minister práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí verí, že spolupráca bude prospešná pre obidve krajiny. „Veľa občanov Srbskej republiky si želá pracovať v zahraničí a začínajú na Slovensku. Migrácia a pohyb obyvateľov v Európe je normálny. Vláda si želá, aby všetky procesy, ktoré s tým súvisia, boli pozdvihnuté na vyššiu úroveň," hovorí Zoran Đorđević.

Zmluvné strany sa zaviazali, že si budú efektívnejšie vymieňať informácie o občanoch, ktorí sa rozhodnú ísť pracovať na Slovensko alebo do Srbska. Posilnia kontroly dočasného zamestnávania i vysielania zamestnancov, ktorých dočasne zamestnávajú alebo vysielajú pracovať zamestnávatelia, agentúry na sprostredkovania zamestnania alebo agentúry dočasného zamestnávania.

Dôležité je aj zvyšovanie informovanosti občanov o ich nárokoch z pracovného pomeru, aby sami vedeli zistiť, či nepracujú nelegálne. „Ak budú mať podozrenie, že ich zamestnávateľ koná v rozpore s právnymi predpismi, môžu sa obrátiť na hociktorý úrad práce, kde im poradia, ako ďalej postupovať,“ uzatvára minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk