Hlavné menu

27.01.2016

Podpora mobility za prácou, aj absolventov

Zvýšenie záujmu o presťahovanie za prácou či viac možností pre prax absolventov. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o službách zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Účinné sú od prvého januára 2016.
 

Od začiatku roka môžu nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce viac ako tri mesiace a nájdu si zamestnanie najmenej 70 km od miesta trvalého pobytu, dostať príspevok na podporu mobility za prácou. Predchádzajúci jednorazový príspevok na presťahovanie za prácou tak nahradil nový. Na jeho získanie stačí prechodný pobyt, netreba meniť trvalý. „Tento nástroj nebol využívaný najmä preto, že bol podmienený zmenou trvalého pobytu. Na Slovensku je až 90 % bytov v osobnom vlastníctve a ľudia preto nemajú záujem meniť trvalý pobyt. Zmenili sme túto podmienku na prechodný pobyt, čo robí príspevok atraktívnejším,“ zdôvodňuje zmeny minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov na bývanie, maximálne však 250 eur počas šiestich mesiacov. Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie dostávajú príspevok aj ďalších šesť mesiacov, a to vo výške maximálne 125 eur.

Zároveň sa rozširujú možnosti absolvovania praxe u zamestnávateľov. Mladí ju už môžu vykonávať aj u živnostníkov, ktorí nemajú zamestnancov, čo doteraz nebolo možné. „Týka sa to najmä konkrétnych remesiel ako napr. obuvník, kaderník, inštalatér či kominár. Zabezpečí im to najmä bližší kontakt s odborníkom a možno následne aj prácu u toho živnostníka, ale najmä dostatočnú prax, aby si ľahšie našli zamestnanie,“ vysvetľuje minister Richter.

Zmenou prešli aj rekvalifikácie. Úrady práce preplácajú záujemcom tiež vzdelávacie kurzy, ktoré nie sú akreditované, ale poskytujú sa na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie. „Viedli nás k tomu požiadavky zamestnávateľov na odborné vedomosti a zručnosti uchádzačov o prácu, ktoré sú potrebné k vykonávaniu niektorých pracovných činností. Týka sa to napríklad vzdelávacích kurzov na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, o ktoré je na trhu veľký záujem, no chýba im akreditácia,“ dodáva Ján Richter.

V neposlednom rade sa výrazne zjednodušuje administratíva, ktorá súvisí s preukazovaním splnenia podmienok pri žiadaní o príspevky aktívnych opatrení trhu práce. Daňové povinnosti, odvody preddavku na verejné zdravotné poistenie či poistné na sociálne poistenie si zisťujú zamestnanci úradov práce sami.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk