Hlavné menu

20.06.2016

Pokles nezamestnanosti pokračuje

Úrady práce registrovali v máji o tisíce ľudí bez práce menej ako v apríli. Evidovaná miera nezamestnanosti sa znížila o 0,19 percentuálneho bodu na 9,45 %. Celková nezamestnanosť dosiahla v máji 11,13 %.
 

Nezamestnaných ubudlo vo všetkých znevýhodnených skupinách. Prácu si našli ďalšie stovky mladých do 29 rokov, uchádzači nad 50 rokov, no najmä dlhodobo nezamestnaní. Tých odišlo z evidencie v máji najviac, za mesiac sa ich počet znížil o viac ako 4-tisíc. „V minulom mesiaci sme evidovali 155 936 uchádzačov o zamestnanie, ktorí si hľadajú prácu viac ako jeden rok. Prelomili sme hranicu 160 000 a historicky sme sa vrátili na začiatok roku 2010. Pozitívne je, že ich počet klesá už od začiatku roka 2014,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že okrem už spustených opatrení na podporu zamestnávania tejto znevýhodnenej kategórie chystá ministerstvo ďalšie. V súčasnosti už pripravuje akčný plán s konkrétnymi úlohami. Pri ich realizácii využije finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Medzi dlhodobo nezamestnanými je približne 12-tisíc s neukončeným základným vzdelaním, takmer 50-tisíc so základným vzdelaním a viac ako 77-tisíc má stredné vzdelanie. „Sú reálne predpoklady, aby minimálne 50 % z dlhodobo nezamestnaných mohlo v prípade ich záujmu pracovať, pretože sú k tomu vytvorené podmienky na trhu práce, ktoré zodpovedajú ich vzdelaniu,“ opisuje Richter. Úrady práce evidujú desaťtisíce voľných pracovných miest, aktuálne viac ako 40-tisíc. „Na približne 26-tisíc miest požadujú zamestnávatelia stredné vzdelanie, na 5 000 dokonca iba základné a 11-tisíc voľných miest je pre absolventov vysokých škôl,“ dodáva.

Pozitívne trendy na trhu práce sa odzrkadľujú aj v zlepšení sociálnej situácie veľkého množstva rodín či jednotlivcov. „Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi aj tento mesiac klesol. Od začiatku roku sa znížil o cca 6 000, medziročne až o 25 339 poberateľov,“ vyčísluje Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk