Hlavné menu

19.11.2018

Pokles nezamestnanosti pokračuje

V októbri odišlo z evidencie ľudí bez práce takmer 5 000 osôb. Evidovaná miera nezamestnanosti sa znížila o 0,15 percentuálneho bodu na 5,23 %. Poklesla aj celková miera, a to na 6,35 %. Medziročne sa počet nezamestnaných znížil o viac ako 26-tisíc ľudí. V evidencii naďalej zostáva veľa takých, ktorí nepracovali viac ako rok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto prichádza s ďalšími projektmi na podporu tejto znevýhodnenej skupiny.
 

Úrady práce evidovali na konci októbra 174 171 uchádzačov o zamestnanie. Z nich bolo do práce pripravených ihneď nastúpiť 143 339. Oproti septembru tak ide o ďalší pokles. „Pozitívny trend ubúdania počtu nezamestnaných a pribúdania pracujúcich pokračuje. Vďaka patrí nielen zamestnávateľom, ale aj úradom práce, ktoré s nezamestnanými pracujú a pripravujú ich pre potreby zamestnávateľov cez rôzne projekty,“ hodnotí situáciu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že v októbri pribudlo približne štyritisíc nových pracovných miest a okolo päťtisíc pracovných úväzkov na dohodu.

Viac ako 105-tisíc nezamestnaných je evidovaných menej ako rok. Ďalších približne 68 700 je bez práce dlhodobo. Ich počty však každomesačne klesajú. Iba v októbri odišlo z evidencie 1 889 ľudí, ktorí nepracovali viac ako rok. Za dva roky to bolo takmer 74-tisíc, od roku 2013 viac ako 144-tisíc. Výrazne ubúda aj evidovaných dlhšie ako štyri roky. „Úsilie zamerané na dlhodobo nezamestnaných pokračuje a prináša veľmi konkrétny efekt. Napomáhajú k tomu aj viaceré opatrenia v súvislosti s motiváciou pracovať aj za minimálnu mzdu, ale aj projektové riešenia. Dá sa povedať, že všetko zlé je na niečo dobré. Ak by trh práce nečelil nedostatku pracovníkov, možno by títo ťažšie zamestnateľní ľudia nedostali príležitosť,“ hovorí minister.

Aj napriek pozitívnym výsledkom politiky zamestnanosti je naďalej potrebné pokračovať v intenzívnej práci so znevýhodnenými nezamestnanými. „Je potrebná užšia spolupráca so zamestnávateľmi. Je potrebné robiť individuálne projekty pre jednotlivé firmy, a to najmä v oblastiach, kde je vyššia nezamestnanosť a kde žije viac Rómov," približuje plány ministerstva Ján Richter. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny preto pripravilo so Železiarňami Podbrezová pilotný regionálny projekt „Šanca pre všetkých“. Zameraný bude na zapracovanie a zamestnanie 50 uchádzačov o prácu z marginalizovaných rómskych skupín, ktorí sú evidovaní na úrade práce v Brezne. „Vybraní zamestnanci budú zaradení do školiaceho strediska, kde si pod vedením mentora obnovia pracovné návyky a získajú potrebné zručnosti na výkon práce na konkrétnych pozíciách. Prvé tri mesiace im bude platiť celú mzdu zamestnávateľ. Ak sa osvedčia, dostanú pracovnú zmluvu a ďalších 12 mesiacov bude Ústredie práce financovať 50 % nákladov na týchto zamestnancov,“ dopĺňa generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Minister práce verí, že o takýto projekt prejavia v budúcnosti záujem aj ďalší zamestnávatelia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk