Hlavné menu

22.06.2015

Pokles nezamestnanosti pokračuje

V máji evidovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opäť menej uchádzačov o zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti sa oproti aprílu 2015 znížila o 0,20 percentuálneho bodu a dostala sa na úroveň 11,48 %.
 

Medzimesačne poklesla miera evidovanej nezamestnanosti vo všetkých krajoch a v 70 okresoch. Naopak, stúpla v ôsmich. Úspešne sa darí znižovať počet ľudí bez práce najmä v najohrozenejších oblastiach. „Opatrenia, ktoré sme prijali, sa v nemalej miere dotýkajú aj okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti. Tá sa za tri roky tejto vlády znížila napríklad v okrese Revúca o 6,74 %, v okrese Trebišov o 6,7 %, v Rimavskej Sobote o 5,92% a podobne. Najviac nezamestnaných ubudlo práve tam, kde bola dlhodobo vykazovaná najvyššia miera nezamestnanosti,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že vláda v rámci druhého sociálneho balíčka pripravuje ďalšie opatrenia, ktoré by mali prispieť k zvyšovaniu zamestnanosti v rizikových okresoch.

Pozitívne sa vyvíja aj situácia okolo najohrozenejších skupín v evidencii uchádzačov o prácu. Za mesiac z nej odišlo viac ako tritisíc mladých do 29 rokov, takmer štyritisíc dlhodobo nezamestnaných, či 1797 uchádzačov starších ako 50 rokov. Klesá aj počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, medzimesačne sa znížil o viac ako tri a pol tisíca, medziročne až o viac ako 37-tisíc. „Aj vďaka súbehu osobitného príspevku a pomoci v hmotnej núdzi sa od nového roka zamestnalo už viac ako 7000 jej poberateľov, ktorí predtým nepracovali viac ako dvanásť mesiacov,“ vyzdvihuje Ján Richter.

Naďalej pribúdajú nové a voľné pracovné miesta. „Úrady práce evidujú viac ako 22-tisíc voľných pracovných miest, iba v mesiaci máj ich pribudlo takmer šesťtisíc, čo len dokresľuje pozitívny trend vývoja na trhu práce,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa čísiel Sociálnej poisťovne pribudlo za tri roky vlády takmer 104 000 nových pracovných miest.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk