Hlavné menu

20.12.2015

Pokračujeme v znižovaní nezamestnanosti

Ľudí bez práce naďalej ubúda. V novembri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti úroveň 10,77 % a medzimesačne poklesla o 0,21 percentuálneho bodu. Úrady práce zaznamenali približne o 40-tisíc menej uchádzačov o prácu ako v novembri 2014.
 

Počet nezamestnaných sa v novembri znížil vo všetkých rizikových kategóriách. Prácu si našli tisícky mladých do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaných či ľudí nad 50 rokov.Klesajú aj počty absolventov. Kým v septembri evidovali úrady práce približne 10 500 čerstvých absolventov vysokých škôl, v novembri z nich ostalo v evidencii necelých tritisíc. „Z tohtoročných absolventov stredných škôl sa zamestnala približne jedna tretina, zvyšok zostal v evidencii a na úradoch práce s nimi intenzívne pracujeme. Niektorí sú na absolventskej praxi, iní zase na rekvalifikáciách,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Už druhý mesiac po sebe sa výrazne znížil počet dlhodobo nezamestnaných ľudí. Po tom, čo ich v októbri odišlo z evidencie viac ako 5 600, v novembri si našlo prácu ďalších takmer päťtisíc. Medziročne je to pokles až o viac ako 27-tisíc ľudí, ktorí nepracovali dlhšie ako rok. Podľa Európskeho štatistického úradu zaznamenalo Slovensko dokonca v prvom štvrťroku 2015 najvýraznejší medziročný pokles dlhodobej nezamestnanosti z krajín Európskej únie.

Dlhodobú nezamestnanosť sa darí znižovať aj vďaka rôznym opatreniam, ktoré v posledných rokoch pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR. „Ide napríklad o projekt rekvalifikácií, cez ktorý preplácame nezamestnaným rôzne vzdelávacie kurzy. Záujem o rekvalifikáciu prejavilo už 21-tisíc uchádzačov o prácu a úspešnosť absolventov kurzov v nájdení zamestnania sa pohybuje na úrovni okolo 50 %. Ďalej je to tzv. súbeh hmotnej núdze, mzdy a osobitného príspevku, ktorý od začiatku roka motivoval už takmer 15 500 dlhodobo nezamestnaných nájsť si prácu,“ opisuje Ján Richter.

Znižovanie nezamestnanosti je jednou z priorít vlády. „Všetky ambície v boji s nezamestnanosťou, ktoré si dala vláda v programovom vyhlásení na štyri roky, boli naplnené. Vytvorili sme približne 130-tisíc nových pracovných miest a splnili náš prísľub, že miera nezamestnanosti na Slovensku bude taká istá ako je priemer krajín eurozóny. To sa nám podarilo už v októbri, keď podľa Eurostatu klesla nezamestnanosť na Slovensku na 10,7 % a rovnakú mieru zaznamenala vtedy aj eurozóna,“ zdôrazňuje predseda vlády Robert Fico. Zároveň dodáva, že bude potrebné sa popasovať s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl, na ktorý upozorňujú zamestnávatelia. To si vyžaduje najmä adresnejšiu prácu s nezamestnanými, aby boli schopní nastúpiť na voľné pracovné miesta. Úrady práce ich v novembri evidovali viac ako 35-tisíc.

Ministerstvo práce už pripravilo z nového operačného programu Ľudské zdroje šesť národných projektov. Zamerané sú na mladých, dlhodobo nezamestnaných a ľudí nad 50 rokov. „Na tieto projekty máme pripravených 280 miliónov eur a očakávame, že vďaka nim sa zamestná približne 90-tisíc nezamestnaných,“ vyčísľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk