Hlavné menu

26.10.2015

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vo finále

Vďaka operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorý v týchto dňoch končí, sa podarilo dlhodobo nezamestnaným nájsť prácu, zamestnať takmer 13-tisíc mladých ľudí, nezamestnaným zabezpečiť rekvalifikáciu, časť z nich zapojiť do obnovy hradov a zámkov.
 

Ženy po materskej dovolenke môžu mať flexibilný pracovný čas, navýšil sa počet opatrovateľských miest, ľudia so zdravotným postihnutím sa ľahšie zamestnali, vybudovalo sa viac komunitných centier a takmer 83-tisíc sociálne slabších sa podarilo ochrániť pred sociálnym vylúčením.

Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash


V programovom období 2014–2020 budeme prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje naďalej pomáhať všetkým, ktorí pomoc potrebujú najviac.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk