Hlavné menu

05.08.2020

Pomáhame rodinám po povodniach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pošle rodinám z východoslovenskej obce Pichne humanitárnu pomoc. Obec v okrese Snina v júni zasiahli hneď štyri vlny prívalových dažďov, ktoré spôsobili obyvateľom rozsiahle škody na majetku. O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 97 rodín. Komisia, ktorá o dotáciách rozhoduje, dnes schválila pomoc všetkým žiadateľom. Ministerstvo im pošle spolu 77 600 eur.
 

„Sme tu na to, aby sme ľuďom pomáhali. Preto ak sa niekto ocitne v obdobnej situácii, môže ministerstvo kedykoľvek požiadať o humanitárnu pomoc. Obzvlášť v takýchto nečakaných situáciách je pomoc ľuďom, rodinám, veľmi dôležitá,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci môže požiadať osoba v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii. Ministerstvo môže poskytnúť žiadateľovi na riešenie tejto situácie humanitárnu pomoc najviac v sume 800 eur v jednom kalendárnom roku .

Viac informácii o humanitárnej pomoci

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk