Hlavné menu

21.09.2015

Pozitívny trend v znižovaní nezamestnanosti pokračuje

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku znovu klesla. V auguste tohto roka dosiahla úroveň 11,32 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom, ide o pokles o 0,14 p.b.. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti v minulom mesiaci znížila o 1,24 p.b..
 

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol na konci minulého mesiaca 305 187 osôb. „Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2015, klesol stav uchádzačov o 3 923 osôb. Medziročne ich počet klesol o 33 683 osôb, čo je o 9,93 % menej,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Ako ďalej upresnil, v porovnaní s júlom tohto roka klesla o 0,18 percentuálneho bodu, medziročne poklesla o 1,25 percentuálneho bodu.

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského. „Na okresnej úrovni bol v auguste tohto roka v 64 okresoch dosiahnutý pokles miery evidovanej nezamestnanosti, v 14 bol zaznamenaný nárast a v jednom okrese sa úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nezmenila,“ ozrejmil Valentovič.

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, legislatívne opatrenia a projekty, ktoré prijala súčasná vláda v oblasti politiky trhu práce prinášajú pozitívne výsledky. "August 2015 je štyridsiaty mesiac, v ktorom táto vláda svojimi opatreniami aktívne ovplyvňuje situáciu na trhu práce. Nezamestnanosť klesala 27 mesiacov. Jeden mesiac sa nezmenila a 12 mesiacov rástla. Tým chcem potvrdiť, že opatrenia, ktoré boli prijaté, prinášajú svoje pozitívne výsledky,“ skonštatoval minister.

Zároveň uviedol, že v auguste 2015 na Slovensku pribudlo 3500 nových pracovných miest. "Od začiatku roka je to 46 000 a od apríla 2012 je to 108 000. Z hľadiska štatistík sme niekde na konci roka 2008, čo sa týka počtu zamestnancov, pôsobiacich a pracujúcich v jednotlivých sektoroch. Dôležité je aj to, že neustále stúpa počet zamestnávateľov, ktorí zamestnávali čo i len jedného zamestnanca," dodal Richter s tým, že v auguste ich pribudlo 315.

Generálny riaditeľ ústredia práce Marián Valentovič oboznámil prítomných so začiatkom realizácie národného projektu Praxou k zamestnaniu. Na základe tohto projektu môžu zamestnávatelia žiadať úrady práce o viaceré príspevky, ak na polovičný úväzok dajú prácu na deväť mesiacov mladému nezamestnanému vo veku do 25, resp. do 29 rokov. Na projekt, ktorý je financovaný z Operačného programu Ľudské zdroje, má ústredie práce vynaložiť 50 mil. eur. Vďaka nemu by malo získať prax 16 tisíc mladých ľudí do 29 rokov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk