Hlavné menu

28.04.2016

Práca ľuďom nesmie škodiť

„Stres na pracovisku – spoločná výzva“ je témou tohtoročného Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Od roku 2003 sa 28. apríla upriamuje pozornosť na dôležitosť dodržiavania bezpečnostných predpisov na pracovisku, ktoré je prevenciou úrazov a chorôb z povolania.
 

Zvýšená konkurencia, vysoké požiadavky na výkonnosť či zvyšujúci sa počet hodín na pracovisku vytvárajú pre zamestnancov čoraz stresujúcejšie prostredie. Podľa štatistík je po bolestiach chrbta stres druhým najčastejším zdravotným problémom. V členských štátoch Európskej únie ním trpí 28 % pracovníkov a ich počet neustále rastie. Aj preto je nevyhnutné využívať všetky existujúce nástroje na ochranu a zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok. „Je potrebné ochraňovať zamestnancov pred zdravotnými rizikami pri práci, či už dôslednejšou prevenciou alebo intenzívnou dozornou a poradenskou činnosť u zamestnávateľov. Vláda bude preto presadzovať preventívne aktivity inšpekčných orgánov, sociálnych partnerov a zamestnávateľov v tejto oblasti,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

V minulom roku evidovali orgány inšpekcie práce a štátnej banskej správy 9 258 registrovaných pracovných úrazov, z nich bolo 58 s následkom smrti a 165 s ťažkou ujmou na zdraví. „Takéto čísla nemôžu nikoho tešiť. Je to výzva nielen pre vládu, ale najmä pre zamestnávateľov, aby na svojich pracoviskách intenzívne uplatňovali prevenciu a zvýšili ich bezpečnosť. Zamestnanci musia mať vytvorené vhodné podmienky, pretože platí, že spokojný zamestnanec je výkonnejší zamestnanec,“ hovorí minister Richter.

Iniciátorom Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Medzinárodná organizácia práce. Tento deň, 28. apríl, je zároveň Medzinárodným spomienkovým dňom na zamestnancov, ktorí zomreli v dôsledku úrazu na pracovisku alebo dôsledkom choroby z povolania. Pri tejto príležitosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť pripravuje pietne spomienkové zhromaždenie za účasti zástupcov rezortov, inšpekčných a dozorných orgánov a sociálnych partnerov. Uskutoční sa 5. mája 2016 v Bratislave.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk