Hlavné menu

26.02.2015

Pracovné právo v krajinách Vyšehradskej skupiny

Zástupcovia krajín Vyšehradskej skupiny si vymenili skúsenosti v oblasti zamestnávania a podpory zamestnanosti. Urobili tak na medzinárodnej konferencii v rámci slovenského predsedníctva V4.
 

Účastníci diskutovali nielen o nových formách pracovných vzťahov a ich flexibilite, ale aj o modernizácii organizácie práce a podpore zamestnanosti. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislava Ondruša má byť flexibilita voľbou, nie diskriminačným opatrením. „Flexiistota má podporovať rovnaký prístup mužov a žien ku kvalitnému zamestnaniu a prispieť k zosúladeniu pracovného a rodinného života. Zároveň má poskytovať rovnaké príležitosti mladým ľuďom a starším zamestnancom,“ zdôraznil Ondruš. Pripomenul tiež, že vstupom Slovenska do Európskej únie sa u nás zlepšilo postavenie zamestnancov.

Medzinárodnú konferenciu „Výzvy pracovného práva v kontexte zachovania a zvyšovania zamestnanosti v krajinách V4“ zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci slovenského predsedníctva V4. Zúčastnili sa na nej zástupcovia ministerstiev práce a sociálnych vecí krajín V4, experti z Rakúska, predstavitelia zamestnávateľov a podnikateľskej sféry, zástupcovia odbornej, výskumnej a akademickej obce, zástupcovia odborových a mimovládnych organizácií.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk