Hlavné menu

22.01.2019

Predseda vlády navštívil ministerstvo

Predseda vlády Peter Pellegrini oceňuje efektivitu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri príprave opatrení v prospech ľudí. Uviedol to po skončení pracovnej návštevy na ministerstve. Zároveň vyzval ministra Jána Richtera, aby sa rezort v tomto roku zameral najmä na podporu rodín s malými deťmi, seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo a zrealizovalo podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho v posledných rokoch množstvo opatrení, ktoré mali výraznejšie podčiarknuť sociálno-demokratický charakter súčasnej vlády. „Síce preferujem, aby sme budovali moderný dynamicky sa rozvíjajúci štát, ten ďalší prívlastok, ktorý Slovenská republika musí mať je, že je to aj štát sociálny. Že je to štát, ktorý sa vie postarať o chorých, o ľudí v núdzi, o seniorov aj o rodiny s deťmi,“ povedal premiér Peter Pellegrini.

Predseda vlády počas stretnutia upozornil, že štát bude čeliť nepriaznivému demografickému vývoju a bude rásť počet ľudí v dôchodkovom veku. Očakáva preto, že rezort práce upriami pozornosť na posilnenie rodinnej politiky, ako aj na starostlivosť o seniorov. „Máme na stole riešenie, a to predĺžiť počet týždňov, za ktoré je možné poberať materskú. Ale chceme hovoriť aj o tom, či zvýšiť alebo akým spôsobom narábať s rodičovským príspevkom," avizoval Peter Pellegrini.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter predsedu vlády informoval a uistil, že rezort bude aj v tomto roku pokračovať v takých opatreniach, ktoré prispejú k zvýšeniu životnej úrovne rodín s malými deťmi, osôb s ťažkým zdravotným postihnutím aj seniorov. „Chceme rovnako pristupovať ku každej jednej sociálnej skupine. Našou úlohou je pomáhať aj mladým rodinám, aby mohli pripraviť do života svoje deti a zároveň, aby sme sa vedeli postarať aj o tých, ktorí si svoje odrobili, a dôležité je aj nezabudnúť na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu z dôvodu ťažkého postihnutia alebo iných okolností," povedal Ján Richter. S premiérom sa zhodli aj na potrebe zmeny prístupu k ľuďom, ktorí žiadajú o príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. „Ak v druhostupňovom odvolaní mení Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodnutie úradu práce niekde v regióne, tak je zrejme potrebné hovoriť s kolegami na úradoch práce, aby postupne menili ten prístup k ľuďom a videli v nich tých, ktorí naozaj pomoc potrebujú,“ dodal minister.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk