Hlavné menu

21.02.2013

Premiér ocenil dialóg ministra so sociálnymi partnermi a opatrenia na trhu práce

Premiér Robert Fico absolvoval kontrolný deň na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. S ministrom Jánom Richterom rokovali o napĺňaní Programového vyhlásenia vlády a opatreniach, ktoré si vyžaduje súčasná ekonomická situácia.
 

Premiér Robert Fico požiadal ministra Richtera o spoluprácu s inými rezortmi pri príprave stratégie zamestnanosti. „Ministerstvo práce nie je to, ktoré by malo nástroje, aby mohlo priamo podporovať hospodársky rast a podnikateľské aktivity,“ zdôraznil predseda vlády. Od ministra očakáva, že sa bude venovať osobitným programom na zamestnávanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc štátu pri hľadaní si práce. „Máme na mysli najmä mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných a slovenský vidiek. Bohužiaľ, keď sme sa pokúsili použiť peniaze z eurofondov na vytváranie pracovných miest v rámci ministerstva pôdohospodárstva, bolo nám to zamietnuté. Napriek tomu, bol to minister práce, ktorý dokázal zrealizovať realokáciu peňazí z eurofondov a pripraviť národné projekty, ktoré vytvoria približne 14000 pracovných miest pre mladých ľudí,“ zdôraznil premiér. Podotkol tiež, že podnikateľský sektor už teraz, po troch mesiacoch od spustenia projektov, prejavil záujem o vytvorenie 4000 pracovných miest. Minister Ján Richter predpokladá, že pri takomto záujme by sa mohli peniaze na projekty vyčerpať už počas tohto roka. Pripravený má aj ďalší projekt, pre ktorý našiel inšpiráciu na svojej pracovnej ceste v Anglicku. „Ide o spoluprácu s agentúrami, objem prostriedkov bude 10 miliónov eur a vytvoriť by sa malo 5000 pracovných miest. Agentúra sa zaviaže a podpíše zmluvu s úradom práce s tým, že bude mať napr. cca 2000 eur na jedno nové pracovné miesto. Povedzme, že na začiatku 1/3 z tejto sumy dostane pri podpise zmluvy, následne preškolí človeka pre konkrétnu potrebu trhu práce a ak mu nájde zamestnanie, dostane po štyroch mesiacoch od jeho umiestnenia zvyšnú časť peňazí, “ vysvetlil minister Richter. Pripomenul tiež, že Európska komisia je ochotná povoliť ďalšiu realokáciu európskych peňazí.

Minister práce oboznámil predsedu vlády aj s ďalšími opatreniami, ktoré ministerstvo pripravuje. Spomenul mu napríklad strategické ciele na ochranu detí pred násilím, vytvorenie detského ombudsmana a ombudsmana pre zdravotne ťažko postihnuté osoby. Informoval ho aj o novej stratégii rodinnej politiky. Premiér Robert Fico zase ocenil ministrov dialóg so sociálnymi partnermi. „Bez tohto dialógu by bol na Slovensku ťažko ako – taký sociálny zmier, ktorý tu momentálne máme, a ktorý si musíme vážiť, pretože v ťažkých citlivých časoch sa sociálny zmier nabúrava veľmi rýchlo. Nám však na ňom záleží a budeme pokračovať v takomto štýle naďalej,“ dodal premiér.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk