Hlavné menu

13.03.2019

Prezentácia kampane „Týka sa ma to” v Štrasburgu

Zástupcovia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch prezentovali 7. marca 2019 na 23. Zasadnutí Lanzarotského výboru Rady Európy v Štrasburgu národnú kampaň „Týka sa ma to”. Aktivity Slovenskej republiky zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch ocenil aj samotný predseda výboru George Nikolaidis.
 

Slovenská delegácia sa v prezentácii venovala najmä hlavnej myšlienke a dosahu kampane, ktorá bola na Slovensku oficiálne spustená 18. novembra 2018 v on-line prostredí. Poukazuje na to, že je dôležité venovať pozornosť tomu, čo sa deje okolo nás a počúvať hlas dieťaťa, ktoré sa nám pokúša niečo povedať. Zároveň je cieľom kampane zvýšiť citlivosť verejnosti na problematiku násilia páchaného na deťoch.

Predseda výboru George Nikolaidis ocenil aktivity Slovenskej republiky zamerané na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch. So zástupcami z niektorých participujúcich štátov sa tiež diskutovalo o možnostiach budúcej spolupráce v súvislosti s tvorbou obdobných kampaní na európskej úrovni.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk