Hlavné menu

14.07.2014

Pri najnižších dôchodkoch bude vianočný príspevok sto eur

Ministerstvo práce upravilo vyplácanie vianočného príspevku tak, aby bol solidárnejší k nízkopríjmovým dôchodcom.
 

Všetci penzisti s dôchodkom do 396,18 eura dostanú v decembri tohto roka vyšší vianočný príspevok ako minulý rok. Maximálna suma vianočného príspevku sa zvýši zo súčasných 75 eur na 87,26 eura. Okrem toho dôchodcovia s dôchodkom do 396,18 eura dostanú posledný mesiac tohto roka aj jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura.
Najvyššia suma vianočného príspevku tak bude spolu s príplatkom sto eur a budú mať na ňu nárok penzisti, ktorých dôchodok je do 198,09 eura. So stúpajúcou výškou dôchodku sa bude výška vianočného príspevku postupne znižovať.
Vianočný príspevok by tak malo dostať takmer 1,16 milióna penzistov a jeho jednorazové zvýšenie by sa malo týkať takmer 785 tisíc dôchodcov. Výdavky na vianočný príspevok odhaduje rezort práce tento rok vo výške 81,3 milióna eur, z toho desať miliónov eur pôjde na jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku s dôchodkom do výšky dvojnásobku sumy životného minima.

Tabuľka: Výška vianočného príspevku pre poberateľa dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Dôchodok

Suma VP

Pevná suma

Spolu

198,09 (ŽM)

87,26

12,74

100

210

85,12

12,74

97,86

250

77,92

12,74

90,66

300

68,92

12,74

81,66

350

59,92

12,74

72,66

400

50,92

0,00

50,92

450

41,92

0,00

41,92

494

34,00

0,00

34

Poznámky: VP = vianočný príspevok; ŽM = životné minimum; * = súčasný právny stav

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk