Hlavné menu

04.12.2014

Pribudnú verejní ochrancovia práv

Deti a osoby so zdravotným postihnutím budú ochraňovať nezávislí komisári. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo ich fungovanie a zákon posúva na verejné pripomienkovanie.
 

Pracovná skupina zložená zo zástupcov dotknutých ministerstiev a reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím a reprezentatívnych organizácií pre deti navrhli spoločné riešenie verejnej ochrany práv detí a verejnej ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. „Hľadali sme riešenie, ako budú konštituovaní komisári, čo bude ich hlavnou úlohou, aké základné pravidlá budú dodržiavať a ako budú pomáhať napĺňať dohovory OSN, ku ktorým sme sa zaviazali, konkrétne Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,“ priblížil štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian.

Mimovládne organizácie spoluprácu so zástupcami rezortov hodnotia pozitívne a nový zákon považujú za veľký krok vpred. „Je tu potreba mať na Slovensku nejakú nezávislú reprezentatívnu inštitúciu, ktorá dieťa nevníma ako objekt práv, ale ako subjekt práv, to znamená, že mu umožňuje aj svoje sťažnosti jazykom a spôsobom, ktoré je tomu dieťaťu prístupné, tlmočiť na nejakú inštitúciu a autoritu, ktorá môže ten podnet preskúmať,“ spresnil podpredseda Výboru pre deti a mládež Ondrej Gallo. Podľa podpredsedu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Branislava Mamojku sa tento zákon líši od tých ostatných tým, že umožňuje obhajovať záujmy osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach. „Tento nezávislý mechanizmus nám ešte viac pomôže monitorovať, poukazovať a presadzovať riešenia problémov osôb so zdravotným postihnutím, aby ten pohľad na problém bol komplexnejší zo strany štátu aj mimovládnych organizácií,“ doplnil Mamojka.

Komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa budú zaoberať výlučne právami tejto skupiny, ktoré im vyplývajú z dohovorov OSN, bez ohľadu na to, či ich vymedzuje Ústava SR. Voľba Národnou radou Slovenskej republiky, nezlučiteľnosť funkcií, či financovanie prostredníctvom dotácie zabezpečia ich nezávislé pôsobenie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk