Hlavné menu

07.05.2012

Prijatie predstaviteľov Európskej konfederácie nezávislých odborových zväzov (CESI)

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, v pondelok, 7.5.2012, prijal generálneho tajomníka Európskej konfederácie nezávislých odborových zväzov (CESI) Klausa HEEGERA a riaditeľa Európskej konfederácie nezávislých odborových zväzov Berta Van CAELENBERGA.
 

Na rokovaní sa zúčastnila aj delegácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pod vedením predsedníčky SLOVES a členky Výkonného výboru EUROFEDOP Márie Mayerovej.

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš informoval účastníkov delegácie o opatreniach sociálno-demokratickej vlády v oblasti šetrenia verejných financií, ako aj o plánoch na efektívne využitie eurofondov. Zdôraznil nutnosť zmien v dôchodkovom systéme, neobišiel ani tému kolektívneho vyjednávania. Diskusia o dôležitosti a opodstatnenosti sa rozpútala pri téme sociálneho dialógu vo verejnej správe, ako aj pri európskom sociálnom dialógu. Generálny tajomník Európskej konfederácie nezávislých odborových zväzov Klaus Heeger podotkol, že Slovensko by sa mohlo zúčastniť na odvetvovom sociálnom dialógu a dosiahnuť aplikáciu záverov na národnú úroveň.

Na záver všetci zúčastnení vyjadrili presvedčenie, že stretnutie otvorí budúcu spoluprácu s Európskou konfederáciou nezávislých odborových zväzov v záujme posilnenia sociálneho dialógu aj na európskej úrovni.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk