Hlavné menu

13.12.2016

Aj rok 2017 je rokom významných opatrení pre ľudí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo sériu opatrení, vďaka ktorým si aj v tomto roku prilepšia rodiny s malými deťmi, opatrovatelia príbuzných, nízkopríjmoví zamestnanci či starodôchodcovia. Zároveň viac podporí tých, ktorí majú reálny záujem pracovať.
 

Od prvého januára 2017 sa zvýšila minimálna mzda zo súčasných 405 eur na 435 eur. „Situácia na zvyšovanie minimálnej mzdy je adekvátna, pretože aj zamestnávatelia majú záujem, aby ľudia pracovali. A na to je potrebné zvýšiť aj ich motiváciu, aby sa im oplatilo pracovať a zabezpečiť rodinu,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Podľa premiéra by minimálna mzda mohla prekročiť hranicu 500 eur už 1. januára 2019. „Keďže sa ekonomike darí a my musíme vytvárať neustále tlak na rast miest, očakávam od ministra, že nastaví podstatne výraznejšiu dynamiku pri zvyšovaní minimálnej mzdy tak, aby sme túto hranicu dosiahli čo najrýchlejšie," hovorí Robert Fico.

Ministerstvo pripravuje aj opatrenia, ktoré majú zabrániť zneužívaniu systému evidencie v nezamestnanosti a zvýšiť motiváciu ľudí hľadať a udržať si zamestnanie. Kým po minulé roky mali úrady práce problém nájsť nezamestnaným voľné pracovné miesto, teraz je situácia opačná. „Dnes je nervozita, keď sprostredkovatelia ponúkajú prácu. Viacerí, ktorí sú evidovaní ako nezamestnaní, o prácu nemajú záujem. Preto sme po veľmi dôslednom sociálnom dialógu prijali viaceré opatrenia, ktoré majú zabrániť zneužívaniu systému zo strany nezamestnaných, ale aj zamestnávateľov,“ vysvetľuje minister Richter. Novela zákona o službách zamestnanosti preto obmedzí evidovaným možnosť pracovať na dohodu, a to na 40 dní v roku. Zamedzí opätovnému zaradeniu do evidencie v prípade opakovaného skončenia pracovného pomeru do jedného mesiaca a umožní vyradenie nezamestnaného z evidencie, ak sa bezdôvodne odmietne zúčastniť napr. na poradenstve, rekvalifikácii či aktivačnej práci.

Zmenami v zákone o pomoci v hmotnej núdzi chce ministerstvo naďalej zvyšovať motiváciu dlhodobo nezamestnaných hľadať si prácu. „Opatrenia sú pripravené tak, aby v prípade štvorčlennej rodiny s dvomi deťmi, kde sa jeden rodič zamestná za minimálnu mzdu, sa ich príjem zvýšil o približne čistú minimálnu mzdu oproti časom, keď poberali iba pomoc v hmotnej núdzi. Zároveň im zostane nárok na príspevok na stravu a školské pomôcky pre deti,“ približuje Ján Richter. Podľa premiéra Roberta Fica je dôležité, aby boli zmeny prijaté čo najskôr. „Hovoríme o našej ambícii veľmi jasne oddeliť tých, ktorí nechcú pracovať od tých, ktorí chcú pracovať. Rozdiel medzi tým, kto pracuje a tým, kto je odkázaný na dávky, má byť výrazný,“ zdôrazňuje.

V roku 2017 si prilepšia aj rodiny s najmenšími deťmi. Prvá zmena nastala už od 1.januára - pri 31-dňovom mesiaci sa zvyšuje maximálna výška materského z 945 eur až na 1260 eur.

Druhou zmenou bude zvýšenie spomínanej dávky od mája tohto roka. Po zvýšení materského zo 65 % na 70 % denného vymeriavacieho základu, ktoré je v platnosti od začiatku minulého roka, pripravilo ministerstvo ďalšie. „Zvýšenie na 75 % z reálneho hrubého príjmu mamičiek bude predstavovať takmer 100 % ich čistého príjmu z predchádzajúceho zamestnania. Toto je jeden z nástrojov, ako podporovať rodičovstvo, demografiu,“ hovorí minister. Dodáva, že maximálne materské stúpne až na 1 350 eur z dnešných 945 eur.

Od mája tohto roku dôjde aj k zvýšeniu rodičovského príspevku o 10 eur na 213,20 eura.

Pozitívnej zmeny sa dočkajú aj dôchodcovia, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004. „Vláda odstraňuje skrivodlivosti voči starodôchodcom. Sú to ľudia vo vyššom veku a potrebujú prostriedky na lieky a iné nevyhnutnosti. Preto ideme riešiť tento problém, čím prilepšíme približne 100 000 dôchodcom. V priemere sa im bude zvyšovať dôchodok o 50 eur," vyčísľuje Richter.

Ministerstvo zrealizovalo aj zvýšenie opatrovateľského príspevku pre ľudí, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny. Od 1. januára 2017 tento príspevok stúpol z 220,51 eura na 247,61 eura. Ambíciou do budúcnosti však je postupne dosiahnuť úroveň čistej minimálnej mzdy a tým im zabezpečiť náhradu zamestnania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny začne pracovať na legislatívnych zmenách, ktoré prispejú k zlepšeniu finančnej situácie starajúcich sa o svojich blízkych.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk