Hlavné menu

12.01.2017

Spolupráca s Luxemburskom pri osvojeniach

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísalo protokol o spolupráci s Adopčným servisom Ministerstva vzdelávania, detí a mládeže Luxemburského veľkovojvodstva. Týka sa medzištátnych osvojení. Na základe podpísanej zmluvy budú mať možnosť slovenské deti, o ktoré nemá dlhodobo nikto záujem, nájsť nový domov v tejto vyspelej krajine.
 

Luxembursko sa týmto zaradilo medzi krajiny ako Francúzsko, Holandsko, Malta, Andorra, San Maríno a Portugalsko, s ktorými má naša krajina podpísané dohody o spolupráci v oblasti medzinárodných adopcií.

Obe strany vyjadrili vieru a presvedčenie v úspešnú spoluprácu, ktorá dokáže sprostredkovať milujúcich rodičov pre tieto deti. „Zmluva stanovuje na Luxembursko rovnako vysoké nároky ako na ostatné krajiny. Tým sa zabezpečí najvyšší štandard ochrany detí a ich blahobyt,“ uviedla riaditeľka CIPC Andrea Císarová. CIPC sa zameriava na krajiny, v ktorých je zabezpečený najlepší záujem dieťaťa, pričom monitoruje jeho adaptáciu až do dovŕšenia veku plnoletosti.

Adopcie do zahraničia prebiehajú len za podmienky dodržania princípu subsidiarity, čiže uprednostnenia riešení pre deti v krajine ich pôvodu. Len ak sa tieto možnosti vyčerpajú, zvažuje sa možnosť voľby náhradného rodinného prostredia v inej krajine. „Centrum chce mať možnosť vyberať pre slovenské deti tých najvhodnejších žiadateľov z čo najväčšieho portfólia vhodných kandidátov. Preto neustále rozširujeme počet krajín, s ktorými v tejto oblasti spolupracujeme,“ dodala A. Císarová.

Za Luxemburské veľkovojvodstvo podpísala zmluvu Suzette Nies, riaditeľka luxemburskej centrálnej autority, a za slovenskú stranu Andrea Císarová, riaditeľka slovenského ústredného orgánu podľa haagskeho Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk