Hlavné menu

20.11.2015

Prvá dohoda s anglickou sociálnou službou

Riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Cisárová podpísala so starostom Peterborough Johnom Peachom historicky prvú dohodu s anglickou sociálnou službou.
 

Ide o ďalší dôležitý míľnik v medzinárodnej spolupráci štátnych orgánov v oblasti ochrany práv detí. Sociálny úrad mesta Peterborough pristúpil ako prvý z oslovených k podpísaniu Memoranda o spolupráci, ktorého obsahom je zjednotenie a spresnenie spolupráce medzi slovenskými a anglickými orgánmi v záujme návratu detí do svojich biologických rodín. Najdôležitejšou súčasťou dohody je spôsob, ktorým sa budú systémovo riešiť prípady každého odobratia slovenských detí s ich následným možným presunom na Slovensko.

Dohoda taktiež obsahuje články o zabezpečení cezhraničnej spolupráce týkajúcej sa prípadov maloletých detí a posilnení spolupráce slovenských a anglických orgánov. Jedným z cieľov je oboznámenie sa s postupmi krajín pri odoberaní detí a poskytovaní informácii o deťoch a ich rodine. Konkrétne ustanovenia smerujú k prijímaniu praktických krokov a opatrení pri návrate detí na Slovensko, kde sú prípady postúpené slovenským súdom.

Po týchto konkrétnych úspechoch plánuje Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže pokračovať v aktivitách aj smerom k ďalším oblastiam Anglicka a Walesu, následne pozornosť rozšíri aj na ostatné časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Spojené kráľovstvo totiž dlhodobo patrí ku krajinám s najvyšším počtom slovenských občanov, vrátane detí. CIPC kontaktoval sociálne služby Bradfordu, Sheffieldu, Rotherhamu, Derby a Manchestru, kde žijú, tak ako v meste Peterborough, najväčšie komunity slovenských rodín. V súčasnosti prebieha komunikácia s mestom Derby o presnom obsahu budúcej vzájomnej dohody.

Podpis individuálnych dohôd s mestami Spojeného kráľovstva je pre CIPC nevyhnutný, keďže jednotlivé sociálne úrady tam nie sú riadené centrálne, ale majú samostatné kompetencie. Takýto postup bol vopred prerokovaný medzi ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom a britským štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, zodpovedným za deti a rodiny, Edwardom Timpsonom v októbri 2013, ktoré minister inicioval z dôvodu pribúdajúcich prípadov odobratia slovenských detí v Spojenom kráľovstve.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR presvedčené, že na základe týchto dohôd sa do budúcna ešte zlepší operatívnosť a transparentnosť spolupráce so sociálnymi úradmi v zahraničí, vďaka čomu bude môcť priamo a efektívnejšie pomáhať dotknutým slovenským rodinám v zahraničí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk