Hlavné menu

22.05.2015

Prvý dôchodkový pilier je udržateľný

Najmä vďaka prijatým legislatívnym opatreniam v roku 2012 by sa mali v najbližších rokoch výdavky na dôchodkový systém na Slovensku znížiť o 0,5 %. Potvrdzuje to aj najnovšia správa Európskej komisie o vývoji výdavkov na dôchodkové systémy.
 

Analýza zároveň uvádza, že v roku 2040 budú výdavky na úrovni dneška, čo znamená približne 8 % hrubého domáceho produktu. Súčasné vedenie ministerstva práce prijalo zásadné opatrenia na udržateľnosť dôchodkového systému, ako aj stabilizáciu prvého piliera. Zreálnili sa napríklad odvody do druhého piliera z pôvodných 9 na 4 %, zvýšil sa maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, prijala sa automatická úprava dôchodkového veku od roku 2017 v závislosti od strednej dĺžky života. „Nikto nechce spochybňovať, že demografia je nielen na Slovensku, ale aj v Európe, nepriateľom budúceho vývoja, ale nie je jediným ukazovateľom,“ vysvetľuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian.

Dôležitá je najmä produktivita práce a objem vyplatených miezd. „V súvislosti s demografickým vývojom nie je opodstatnené hovoriť o kolapse prvého piliera a strašiť ľudí. Naopak, chcem upozorniť, že práve druhý dôchodkový pilier neprispieva k udržateľnosť dôchodkového systému. Navyše si Slovensko na vykrytie deficitu spôsobeného jeho existenciou musí stále požičiavať,“ hovorí Burian.

K ďalšiemu zníženiu deficitu prvého piliera by mali pomôcť najmä opatrenia na zvyšovanie zamestnanosti, podpora rodín, ako aj lepšie školstvo a vyššia účasť starších ľudí na pracovnom trhu, čo sa v súčasnosti postupne realizuje.

Sporiteľom v druhom pilieri ministerstvo poskytuje relevantné pravdivé informácie, štatistiky a údaje, aby sa objektívne rozhodli, či v druhom pilieri zostanú alebo z neho vystúpia, resp. doň vstúpia. Plní si tak zákonnú povinnosť informovať ľudí o dôchodkovom sporení a poistení. Všetky informácie pochádzajú z vlastných odborných analýz alebo renomovaných zahraničných inštitúcií, ako je Svetová banka, Európska centrálna banka, Európska komisia.

Zvážiť účasť v 2. pilieri by mali najmä tí, ktorí prekročili vekovú hranicu 40 rokov, pričom ministerstvo práce a Sociálna poisťovňa odporúčajú vystúpiť ľuďom starším ako 45 rokov. Pri rozhodovaní je dôležité zohľadniť zárobok, ako aj výpadok príjmu počas pracovného života. Ak príjem nepresahuje priemernú mzdu – 858 eur mesačne, druhý pilier je pre sporiteľov nevýhodný. Zároveň v ňom nemá zmysel zotrvať pri menej ako 25-ročnom sporení. „Ak by sme mali byť vyslovene striktní a hodnotiť výsledky v druhom pilieri výhradne na základe doterajšej reality, tak po 10 rokoch sporenia by bol druhý pilier výhodný len pre sporiteľov so mzdou vyššou ako 3,7-násobok priemernej mzdy, to znamená, pre tých, ktorí dnes zarábajú viac ako 3000 eur. Aj napriek tomu, že na základe našich zmien predpokladáme, že kondícia druhého piliera sa v budúcnosti zlepší, naše odporúčania ostávajú nemenné“, dodáva štátny tajomník ministerstva práce.

Druhý pilier je otvorený do 15. júna tohto roka.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk