Hlavné menu

29.10.2012

Rád z Malty má záujem prispieť na Konferenciu o rodine

Minister práce J. Richter poďakoval veľvyslancovi Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a Malty v SR Francisovi Martinovi O´Donnellovi za pomoc a spoluprácu, ktorú Rád poskytuje v našej krajine.
 

Uviedol, že niet otázok, ktoré by vrhali negatívny tieň na vzájomnú spoluprácu. Podľa ministra Jána Richtera solidarita, ľudská dôstojnosť a humanitárna pomoc sú elementy, s ktorými denne zápasíme pri poskytovaní sociálnych služieb obyvateľstvu. Minister by rád nadviazal na činnosť, ktorú vo vzťahu k Rádu začala vykonávať vtedajšia ministerka Viera Tomanová.

Veľvyslanec pozitívne hodnotil fakt, že sa im darí rozširovať základňu dobrovoľníkov a postupne sa snažia pristupovať k ich profesionalizácii. Ambasádor predstavil ministrovi návrh zorganizovať v máji 2013 na Medzinárodný deň rodiny konferenciu o rodine, na ktorej by sa mohol Rád finančne spolupodieľať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk