Hlavné menu

02.05.2012

Reakcia ministra práce Jána Richtera na články v denníku SME

Osobná reakcia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera na články uverejnené v denníku SME dňa 30.4.2012 pod názvami „ Richter má sporný diplom“, „JUDr“, „Na tému práce sa nepamätá“ a „ Richterov bakalár nesedí v čase“
 

„ Rozumiem prirodzenému mediálnemu záujmu o mňa, ako verejnú osobu, teda aj o moje dosiahnuté vzdelanie.

Otázky týkajúce sa akreditácií, schválených termínov skúšobných procesov a zmlúv Univerzity Mateja Bela v danom období atď., však môže presne zodpovedať len samotná univerzita, keďže sa týkajú výhradne jej kompetencií, prípadne zákona.

Verím, že banskobystrická Univerzita Matej Bela a osobitne jej právnická fakulta poskytne prípadným záujemcom z médií všetky informácie dokumentujúce moje bakalárske štúdium, ako aj moje magisterské vzdelanie a rigoróznu skúšku.

Podľa mne známych informácií ja a ďalších 38 poslucháčov, ktorí sme v tom istom období absolvovali bakalársku skúšku, vlastníme diplomy s podpisom vtedajšieho dekana, ako aj rektora Milana Murgaša.

Celé svoje štúdium som bral veľmi seriózne a mal som prirodzený záujem absolvovať všetky stupne svojho vyššieho vzdelania v štandardných termínoch.

Zároveň si dovoľujem požiadať denník SME o uvedenie vecí na pravú mieru, keďže práve nepresné a zavádzajúce informácie týkajúce sa môjho vzdelania, uverejnené v denníku SME dňa 30.4.2012, vyvolali neopodstatnenú diskreditáciu mojej osoby, ako aj samotnej Univerzity Mateja Bela.“

Na margo medializovaných nepresností podotýkam, že dátum vystavenia môjho bakalárskeho diplomu je 19.1.2002.

Pozn.: podľa mojich vedomostí musí byť totožný s termínom absolvovania danej štátnej skúšky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk