Hlavné menu

08.11.2019

Reakcia na vyjadrenia strany Dobrá Voľba

Terénne opatrovateľské služby v domácom prostredí klientov sú dlhodobo veľmi žiadané, avšak v mnohých regiónoch Slovenska výrazne nedostatočné. Práve preto sa na ich podporu MPSVR SR pod vedením ministra Jána Richtera zameriava už od roku 2014. Za ten čas vyčlenilo prostriedky vo výške takmer 150 mil. eur na pomoc samosprávam. Situácia si totiž vyžiadala pozornosť štátu napriek faktu, že poskytovanie opatrovateľských služieb patrí už viac ako 15 rokov do výlučnej kompetencie obcí a miest.
 

Opatrovatelia nie sú zamestnancami MPSVR SR, ale patria pod samosprávy alebo pod neverejné organizácie. Ako je známe, vďaka tejto podpore ministerstva sa počet opatrovateľov a opatrovateliek odkázaných ľudí od roku 2014 zvýšil priebežne o 3700 až 4300. Alarmujúce je, že tým pádom tvoria bezmála 40% celkových kapacít týchto služieb u nás.

Očividný problém kapacít opatrovateľov, resp. zariadení sociálnych služieb si však musí uvedomiť a riešiť v prvom rade samospráva. Zo zákona vyplýva okrem iného povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb – túto kompetenciu má obec, a koncepciu rozvoja sociálnych služieb - táto kompetencia pripadá vyššiemu územnému celku, pretože kto by mal viac vedieť o potrebách svojich obyvateľov a plánovať ich dostatočné kapacity, ak nie obec, mesto, či VÚC? Preto aj odkázaní ľudia, alebo ich príbuzní, musia v prvom kroku kontaktovať obec, mesto, mestskú časť, príp. VÚC, kde by mali dostať podrobné informácie o možnostiach, ktoré sa v každom meste, obci, kraji ponúkajú vrátane finančných náležitostí a aj prípadnej čakacej doby. Pokiaľ však je bezprostredne ohrozené zdravie a život človeka, musí byť do zariadenia prijatý bezodkladne.

Tieto skutočnosti si určite plne uvedomuje aj pani Ghannamová, ktorá na mnohých opatreniach ešte donedávna odborne participovala ako reprezentantka neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Sama konštatovala, že je svedkom výrazných pozitívnych zmien. Preto predstaviteľov rezortu práce nemilo prekvapilo jej vystúpenie pred médiami, v ktorom spolu s pánom Druckerom pred kamerami o.i. obvinili rezort, že „pre fatálne zlyhanie Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa projekt s názvom Podpora opatrovateľskej služby dostal do finančného kolapsu...“. Dnes sa predstavitelia rezortu práce stretli s novinármi, aby vyvrátili tieto tvrdenia a poskytli informácie, ktoré vnášajú do problematiky úplne iné svetlo.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nemá žiadne informácie o tom, že by nejaký poskytovateľ prestal poskytovať opatrovateľskú službu. Naopak, doposiaľ bolo v rámci spomínaného dopytovo-orientovaného projektu prefinancovaných 400 platieb v celkovej hodnote takmer 7 miliónov eur, ďalšie milióny eur sú už pripravené na odoslanie. MPSVR SR poskytne aj zálohu na mimoriadne platby, samozrejme pre všetky tie subjekty, kde nie je podozrenie z podvodu. „Tým subjektom, u ktorých bolo identifikované podvodné konanie, finančné prostriedky poslať nemôžeme. Podvodné konanie totiž bolo preukázané, avšak len u neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby. Je šokujúce, že až 1/3 neverejných poskytovateľov robí podvody,“ zdôraznil štátny tajomník Branislav Ondruš. Ako príklad uviedol, že mnohí poskytovatelia zamestnávajú opatrovateľov, ktorí u iného zamestnávateľa pracujú na plný pracovný úväzok, a odkázaným sa venujú len hodinu denne. Ďalej ide o problémy s podvodnými dokladmi, či o iné nezrovnalosti pri samotnom poskytovaní sociálnych služieb. Na to v konečnom dôsledku doplácajú poctiví poskytovatelia, pretože pracovníci Implementačnej agentúry sú extrémne zaťažení preverovaniami indícií o podvodnom konaní.

Branislav Ondruš považuje za smutné, že pán Drucker aj pani Ghannamová na tlačovej besede zastávali podvodníkov, ktorí boli aj priamo účastní na brífingu. „Ich tlačová beseda bola politický cirkus,“ dodal. Štátny tajomník zároveň vyzval pani Ghannamovú, aby verejne uviedla kde a v akom čase vykonával kontrolu brigádnik. Pretože ďalším z jej obvinení bolo, že kontroly na mieste z dôvodu nedostatku pracovníkov vykonávajú brigádnici, čo je lož. Implementačná agentúra MPSVR SR na takúto prácu v žiadnom prípade brigádnikov nezamestnáva.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk