Hlavné menu

25.01.2013

Rezort navštívil maďarský minister ľudských zdrojov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa stretol so svojím maďarským partnerom, ministrom ľudských zdrojov Maďarska, Zoltánom Balogom. Hlavnou témou ich rokovania bola nezamestnanosť a aktívne opatrenia na trhu práce.
 

Obdobne ako na Slovensku, aj naši južní susedia majú zásadný problém s nedostatkom voľných pracovných miest a nezamestnanosťou. Situáciu, najmä čo sa týka dlhodobo nezamestnaných sa snažia riešiť aj prostredníctvom národných projektov, ktoré im prinášajú prvé pozitívne výsledky. Ministri si vymenili informácie aj o dôchodkovom systéme a Zákonníku práce. Spoločne sa zhodli aj v potrebe pokračovania intenzívneho dialógu, nakoľko žiadny problém v oblastiach zamestnanosti, sociálnych a dôchodkových systémov nie je dnes, v časoch globálnej krízy a spoločnej existencie v EÚ, národne izolovaný. V komunikácií budú zástupcovia ministerstiev pokračovať najbližšie v apríli, keď sa zástupcovia maďarského ministerstva ľudských zdrojov plánujú zúčastniť na medzinárodnej konferencii organizovanej MS SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk